Την περασμένη εβδομάδα, ελεγκτές του ΣΔΟΕ διενήργησαν δειγματοληπτικό έλεγχο σε τρία άμισθα υποθηκοφυλακεία. Και στα τρία έβγαλαν λαβράκια. Στη Νίκαια, την τελευταία δεκαετία έχουν παρακρατηθεί για δαπάνες εκσυγχρονισμού 1.230.266,97 ευρώ, στο Κορωπί 1.915.080,83 ευρώ και στα Σπάτα 1.038.591,29 ευρώ. Τα ποσά αυτά αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Φανταστείτε τρία υποθηκοφυλακεία στα οποία την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει έργα εκσυγχρονισμού αξίας 4,183 εκατ. ευρώ. Τώρα, βγάλτε από το κάδρο τις επενδύσεις και το υποθηκοφυλακείο του επόμενου αιώνα, βγάλτε αποδείξεις και παραστατικά, βάλτε σπίτια, οικόπεδα και αυτοκίνητα για τον υποθηκοφύλακα και μια υπουργική απόφαση της οποίας η έκδοση εκκρεμεί από το 1993 και έχετε το περίγραμμα της υπόθεσης που έχει κάνει τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ να απορούν αν υπάρχει στην Ελλάδα καμιά πέτρα κάτω από την οποία δεν υπάρχει κρυμμένη κάποια - μικρή ή μεγαλύτερη - υπόθεση φοροδιαφυγής.
Ωστόσο, τέτοιου μεγέθους δαπάνες αφενός δεν «φαίνονται» στα υποθηκοφυλακεία, αφετέρου παραστατικά δεν υπάρχουν πουθενά και στα βιβλία δεν έχουν γραφτεί οι αντίστοιχες δαπάνες. «Πολύ απλά οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν έγιναν», λέει αρμόδια πηγή του ΣΔΟΕ, σημειώνοντας ότι «θεωρητικά αφού δεν έγιναν οι δαπάνες, τα χρήματα ή θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο ή, αν πρόκειται για έσοδο του άμισθου υποθηκοφύλακα, να έχουν φορολογηθεί». Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη και οι ελεγκτές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το παραδάκι μπήκε αφορολόγητο στην τσέπη των υποθηκοφυλάκων.
Τώρα το ΣΔΟΕ προγραμματίζει ελέγχους σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, κάνοντας αρχή από τα άμισθα, όπου οι υποθηκοφύλακες αμείβονται με ποσοστά επί των μεταγραφόμενων ακινήτων και εισπράττουν με τον νόμο ποσοστά για τον εκσυγχρονισμό των άμισθων υποθηκοφυλακείων.
Η άκρη του νήματος βρίσκεται στο 1993 και τις διατάξεις του Νόμου 2145. Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει ότι ο άμισθος υποθηκοφύλακας παρακρατεί συγκεκριμένα ποσοστά...
επί της αξίας των μεταγραφόμενων τίτλων, «για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου του καθώς και για την εισαγωγή συστήματος πληροφορικής, η οποία θα γίνει με δαπάνη του». Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται πως με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης των έργων εκσυγχρονισμού, ενώ επίσης με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης έναρξης ή περάτωσης των σταδίων της μηχανογράφησης διακόπτεται εφεξής η παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου του.
Οι ελεγχόμενοι υποθηκοφύλακες είπαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους ελεγκτές ότι από το 1993 μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης ούτε ο χρόνος έναρξης του συστήματος πληροφορικής ούτε η εφαρμογή ενιαίου συστήματος μηχανοργάνωσης, γι' αυτό και δεν έγιναν οι συγκεκριμένες δαπάνες. Παρ' όλα αυτά, η παρακράτηση εξακολουθεί να ισχύει αφού έτσι προβλέπει ο νόμος. Δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γιατί αφού παρακράτησαν αυτά τα ποσά δεν τα εμφάνισαν καθόλου στην Εφορία.
(tanea.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top