Η πρώτη Αίτηση Ακύρωσης Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου κατατέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου κ. Π. Λαζαράτο και τον δικηγόρο κ. Αλ. Λυκουρέζο.   Το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται με αυτή την αίτηση να κρίνει την νομιμότητα των πράξεων της Διοίκησης, με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες Ομολογιούχους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό.  Οι βασικοί νομικοί άξονες της αίτησης ακύρωσης είναι η παραβίαση διατάξεων, αφενός μεν της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αφετέρου δε του Συντάγματος.  Αναμένεται η κατάθεση πρόσθετων λόγων και σχετικών υπομνημάτων.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει εάν θα εισάγει απευθείας την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγω μείζονος σπουδαιότητας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top