Η βαθιά κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ξεκάθαρο πως έχει τις ρίζες της στην οικονομία. Η διόγκωση του δημοσίου χρέους, η αδυναμία διαχείρισης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και η έλλειψη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου είναι μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα μας στη σημερινή κατάσταση.
Τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης έχουν εξαντληθεί. Για αυτόν το λόγο χρειάζονται άμεσα πρωτοβουλίες οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο προς την ανάκαμψη. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμαστε να έχουμε κεντρικό ρόλο οι νέοι άνθρωποι. Με όπλα τις γνώσεις και την εμπειρία μας, έχουμε όλα τα εχέγγυα ώστε να πρωταγωνιστήσουμε στην αναπτυξιακή πορεία που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα.
Πάνω σε αυτή τη λογική, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες, 4 Απριλίου, στο οινοποιείο «Πάντου» στην Φλώρινα, ύστερα από ξενάγηση των παρευρισκόμενων στις εγκαταστάσεις και στον τρόπο  λειτουργίας του, καταθέσαμε τις προτάσεις της «Χάρτας Νέων 2012» για την επανεκκίνηση της Οικονομίας και την Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:...

Για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας:
Επαναφορά του αφορολόγητου για τα κέρδη μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέρου επαγγέλματος ή από τη συμμετοχή σε ομόρρυθμη εταιρεία, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας ή οι φορείς της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών. Επέκταση στα πέντε έτη (έτος έναρξης και τέσσερα επόμενα) μπορεί να εξεταστεί για την περίπτωση των φορέων επιχειρήσεων που έχουν ηλικία μικρότερη των 25 ετών. 
Απαλλαγή από φοροεπιβάρυνση της δανειοδότησης σχεδίων νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Θεσμοθέτηση ειδικών ζωνών νεανικής επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες.
Μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα εργασίας.
Για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα:
Συνολική καταγραφή των δημοσίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ένταξη τους σε Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και διάκριση σε ζώνες καλλιέργειας ανάλογα με τα προϊόντα που ευδοκιμούν ανά περιοχή. 
Διανομή γεωργικών εκτάσεων σε νέους (κάτω των 35 ετών) με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.
Έμφαση των κρατικών και περιφερειακών αρχών στη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων αγροτών.
Δημιουργία πλατφόρμας «ηλεκτρονικής αγοράς» αγροτικών προϊόντων, όπου ο κάθε παραγωγός θα μπορεί να αναρτά τις τιμές και διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων του.
Για την ανάπτυξη του Τουρισμού:
Την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης, Διοίκησης και Ολοκλήρωσης, που θα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (τουλάχιστον πενταετίας) και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις αναγκαίες κινήσεις για να αλλάξει φυσιογνωμία  ο τουριστικός τομέας μέσα στα επόμενα χρόνια. 
Ανάπτυξη όλων των υποδομών και ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. σε λιμάνια) μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Πάγωμα εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη νέων εργαζομένων (κάτω των 35 ετών) σε τουριστικές επιχειρήσεις.
Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα μέσα από φοροαπαλλαγές της δανειοδότησης για έναρξη επιχείρησης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε κρατικές, ιδιωτικές και κοινοτικές πηγές κεφαλαιακής υποστήριξης για νέους κάτω των 35 ετών.
Ενημέρωση του εγχώριου και διεθνούς κοινού για τα πλεονεκτήματα του τουρισμού στην Ελλάδα και ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και προορισμών (Ορεινός, Συνεδριακός, Πολιτιστικός κ.ο.κ.).

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top