Πράσινο φως σε περικοπές μισθών στον ιδιωτικό τομέα ανάβει η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων για τα εργασιακά. Με το νέο μνημόνιο, προβλέπεται ότι διατηρούνται οι ωριμάνσεις (πολυετείς), το επίδομα τέκνων, επικινδυνότητας και σπουδών, που υπολογίζονται επί του βασικού μισθού που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση. 
To επίδομα γάμου, αν και σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη, χρήζει διευκρινίσεως, δεν προβλέπεται στο μνημόνιο. 
Σε κλαδικές συμβάσεις των οποίων η μετενέργεια έχει παρέλθει, οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να διαμορφώνουν τις αποδοχές στο όριο των βασικών αποδοχών που προβλέπονται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, τα οποία θα «παγώσουν» για μια τριετία. Οι μειώσεις στα κατώτατα όρια αφορούν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για την οποία θα υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ό,τι αφορά τις μειώσεις συντάξεων, κύριων και επικουρικών, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται...
να ψηφισθούν από την Ολομέλεια της Βουλής οι ρυθμίσεις, όπως προβλέπονται με τον εφαρμοστικό νόμο. Οι μειώσεις των κύριων συντάξεων είναι κατά 12% για το τμήμα της σύνταξης που είναι πάνω από 1.300 ευρώ και στις επικουρικές συντάξεις, τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ μειώνονται από 1.1.2012 κλιμακωτά κατά 10% για το τμήμα της σύνταξης από τα 200 έως τα 250 ευρώ, 15% για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ και κατά 20% για τις συντάξεις άνω των 300 ευρώ επίσης για όλο το ποσό. Εν τω μεταξύ ανοιχτό παραμένει το θέμα των παροχών που συν δέονται με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πρόκειται για 20 παροχές που αφορούν επιδόματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά όρια, τα οποία υπολογίζονται με το εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
(Το Ποντίκι)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top