Από 20% ως 40% κόβεται το εφάπαξ σε 60.000 δικαιούχους των ετών 2010 και 2011 στα ταμεία ΙΚΑ-ETAM, ΤΕΑΠΑ- ΣΑ, ΕΤΑΑ ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, ΤΠΔΥ και ΤΑΠΙΤ.
Το υπουργείο Εργασίας ζητά εδώ και τώρα από τα παραπάνω ταμεία που χορηγούν εφάπαξ ακριβή λίστα των δικαιούχων για να προχωρήσει σε μειώσεις που τις... βαφτίζει αναπροσαρμογές. Σύμφωνα με έγγραφο που φέρει τον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον» και το οποίο παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα η δημοκρατία , η ηγεσία του υπουργείου στοχεύει να υλοποιήσει τις περικοπές έως το τέλος Μαρτίου. Εξυπακούεται ότι τις περικοπές αυτές θα ακολουθήσουν και άλλες περικοπές, που θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές. Υπό την πίεση του χρόνου και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δεσμεύσεις έναντι της τρόικας, o υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αναλογιστικές μελέτες για τα Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ βοήθημα, παρά το γεγονός ότι το
είχε προαναγγείλει. Σύμφωνα με το έγγραφο καλούνται τα Ταμεία να στείλουν «οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα άτομα τα οποία δικαιώθηκαν εφάπαξ βοήθημα τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη (2010 και 2011) ξεχωριστά για το καθένα έτος» . Στο κείμενο δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνους, τους ελάχιστους, που πήραν το εφάπαξ στα χέρια τους και σε όσους περιμένουν ακόμα στην ουρά για να το λάβουν. Άρα οι όποιες μειώσεις έρθουν είναι πιθανό να αφορούν όλους τους δικαιούχους, ακόμα και εκείνους που έχουν ήδη πάρει το εφάπαξ. Το έγγραφο στάλθηκε σης 15 Μαρτίου προς...
το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα MME (ΕΤΑΠ-MME), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΊΊΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΓΓ). Ο στόχος, όπως αποκαλύπτεται στο εν λόγω έγγραφο, είναι το υπουργείο να έχει έως σήμερα 20 Μαρτίου στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία των δικαιούχων για «να εντοπιστούν τα Ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλονται κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν» . Στα Ταμεία αυτά το υπουργείο δεσμεύεται «να αναπροσαρμόσει το ύφος των βοηθημάτων αυτών μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την Αναφορά Προόδου Μνημονιακής Δράσης, δηλαδή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012» . Άρα, όχι μόνο δεν προλαβαίνει το υπουργείο να ετοιμάσει αναλογιστικές μελέτες, αλλά θα προχωρήσει σε περικοπές κυριολεκτικά «στο πόδι» .

(Δημοκρατία)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top