Αποκάλυψη από την εφημερίδα «Ισοτιμία»,  η οποία εφημερίδα αναφέρεται σε  επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος στον υπουργό Οικονομικών και μιλάει για την ολική κατάρρευση 4 συνεταιριστικών τραπεζών! (Ήδη από χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για την Αχαική Τράπεζα, τα οποία όμως διαψεύσθηκαν από τον πρόεδρο της κ. Ευάγγελο Φλωράτο). Το ίδιο δημοσίευμα μιλάει ότι κινδυνεύουν και οι υπόλοιπες από την έλλειψη επαρκούς ενεχύρου και την αδυναμία τους να ενταχθούν στο μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας. Σε κίνδυνο καταθέσεις 3,2 δισ. ευρώ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top