Στις αρχές του 2012 θα κατατεθεί νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα αλλάξει ξανά σε λίγους μήνες από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Τουλάχιστον, σε ότι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα αυτό έχει ένα άλλο οικονομικό πρόγραμμα και άλλη φορολογική πρόταση.

Πάντως, με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το εισόδημα των επαγγελματιών θα προσδιορίζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα:

α) Με το λογιστικό προσδιορισμό με βάση τα τηρούμενα βιβλία,
β) Με τα γνωστά τεκμήρια διαβίωσης και
γ) Με το νέο αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος που θεσπιστεί με το φορολογικό νόμο που θα κατατεθεί.

Σε ότι αφορά τον υπολογισμό του εισοδήματος με την τρίτη μέθοδο, ο υπολογισμός αυτός θα γίνεται με ειδικό αλγόριθμο στον οποίο θα εισάγονται ορισμένοι συντελεστές στους οποίους θα αντιστοιχούν:...

  1. Η κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων και η μορφή της εταιρείας.
  2. Ο κλάδος και το είδος της δραστηριότητας.
  3. Ο τόπος και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος. Η έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασης θα παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, εφόσον το ιατρείο του γιατρού βρίσκεται στο Κολωνάκι θα αντιστοιχεί υψηλότερο «αντικειμενικό» εισόδημα σε σχέση με το ίδιο ιατρείο που θα βρίσκεται στην Καλλιθέα ή σε μία επαρχιακή πόλη.
  4. Η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης.
  5. Οι μισθολογικές δαπάνες (αριθμός προσωπικού, μισθοί).
  6. Οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, εξοπλισμός, λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.ά.).
  7. Η φορολογική εικόνα και συμπεριφορά του φορολογούμενου, αν δηλαδή είναι συνεπής ή έχει εντοπιστεί στο παρελθόν για παραβάσεις ή είναι οφειλέτης.
  8. Η ακίνητη περιουσία.
  9. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, καταθέσεις, αμοιβαία κ.ά.).
  10. Στατιστικά στοιχεία για το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από τον κάθε επιτηδευματία.
Ως εισόδημα του φορολογούμενου θα θεωρείται εκείνο το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο που θα προκύπτει από τους τρεις πιο πάνω διαφορετικούς υπολογισμούς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς δικαιώματα θα έχει ο επαγγελματίας εκείνος που θα πραγματοποιήσει πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο από τον αντικειμενικό προσδιορισμό. Δεν μπορεί φυσικά να φορολογείται κάποιος για εισοδήματα που δεν πραγματοποίησε. Κάτι τέτοιο θα ήταν θεσμοθετημένη ληστεία από την πλευρά του κράτους.
Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ο αντικειμενικός προσδιορισμός εξυπηρετεί τους μεγαλοεισοδηματίες επαγγελματίες, οι οποίοι θα βολεύονται να φορολογούνται για πολύ λιγότερα εισοδήματα από αυτά που πραγματοποίησαν, ενώ θα εξοντώνει τους χαμηλοεισοδηματίες, αφού θα αναγκαστούν να καταβάλουν φόρο μεγαλύτερο από τον αναλογούντα για τα εισοδήματα που πραγματοποίησαν. 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top