Τέσσερις κλίμακες μείωσης στο Εφάπαξ 60.000 υπαλλήλων που βγήκαν ήδη στη σύνταξη από το 2010 φέρνει ο νόμος 4024/11 που μπαίνει άμεσα σε ισχύ με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που κοινοποιήθηκε χθες στα Ταμεία πρόνοιας του Δημοσίου, της ΔΕΗ και της Εμπορικής Τράπεζας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Με το τετραπλό ψαλίδι που μπαίνει από την 1η Νοεμβρίου, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1/ 1/2010 έως τις 31/12/2010:
Αν είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πάρουν μειωμένο Εφάπαξ κατά 15%. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η πλειονότητα από τους 60.000 συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2010 που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να πάρουν το βοήθημα από το ΤΠΔΥ. Αυτή τη στιγμή το Ταμείο διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για Εφάπαξ που υποβλήθηκαν ώς το Νοέμβριο του 2009!
 
 
Αν συνταξιοδοτήθηκαν από ΔΕΗ και Εμπορική Τράπεζα και εκκρεμεί η αίτηση για το Εφάπαξ θα το πάρουν μειωμένο κατά 25%. Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1/ 1/2011 και μετά και οι αιτήσεις τους για Εφάπαξ είναι σε εκκρεμότητα:
θα έχουν μείωση κατά 20% αν είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
θα έχουν μείωση κατά 30% αν προέρχονται από τη ΔΕΗ, ενώ για τους συνταξιούχους της Εμπορικής η μείωση... κατά 30% επιβάλλεται στις αιτήσεις για Εφάπαξ που διεκπεραιώνονται από την 1η Αυγούστου 2011 και μετά. Ο νόμος προβλέπει ανάλογες μειώσεις και στα Εφάπαξ του ΟΤΕ και άλλων Ταμείων Πρόνοιας των ΔΕΚΟ, που ωστόσο δεν περιγράφονται στην εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη. Εν τω μεταξύ, στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στο υπουργείο Εργασίας οι αναλογιστικές μελέτες για τις επικουρικές συντάξεις και το Εφάπαξ όσων πρόκειται να αποχωρήσουν από το 2012 και μετά. Πέρα δηλαδή από τις μειώσεις που επιβάλλονται αναδρομικά στους ήδη συνταξιούχους το υπουργείο ετοιμάζει νέες μειώσεις και για τους ασφαλισμένους που θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται από το 2012.
(Αδέσμευτος Τύπος)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top