Η έλλειψη χρημάτων οδηγεί σε... στάση προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για τέσσερα προγράμματα του Οργανισμού, τα οποία σχεδιάστηκαν από τον διοικητή Ηλία Κικίλια τον Ιούλιο και έως τώρα δεν έχουν ακόμη υπογραφεί από τoυs αρμόδιους υπουργούς για να πάρουν αριθμό ΦΕΚ. Έτσι παρά το γεγονός ότι οι άνεργοι αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, η κυβέρνηση πέρα από την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, το τελευταίο πεντάμηνο δεν προχώρησε στην υλοποίηση άλλων προγραμμάτων για τη στήριξη της απασχόλησης και της  μείωσης των ανέργων. Μέσω των προγραμμάτων που πάγωσαν αναμένονταν η δημιουργία 30.000 νέων θέσεων απασχόλησης. Ο συνολικός  προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 283,6 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα, που είναι άγνωστο πότε τελικά θα ενεργοποιηθούν, είναι τα εξής:..
    1.«Επιταγή επανένταξης»  με μετατροπή του επιδόματος  ανεργίας  σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους , προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους  εργοδότες  να προσλάβουν επιδοτούμενο άνεργο στην επιχείρησή τους , στον οποίο έχει χορηγηθεί η «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας  έτσι μία νέα θέση εργασίας. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 φάσεις.   Α) Η α' φάση διαρκεί όσο το  χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του επιδοτούμενου ανέργου μέχρι τη λήξη του επιδόματος.  Β) Η β' φάση αφορά το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή 30 μηνών με κατάρτιση.
Ποσό επιχορήγησης:  α' φάση: Το ποσό που έχει οριστεί στην επιταγή επανένταξης του επιχορηγούμενου ανέργου. Για μακροχρόνια ανέργους  ορίζεται επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης  14 ευρώ. β' φάση: Η επιχορήγηση υπολογίζεται στο 90% των ασφαλιστικών εισφορών και στο 100% των  εισφορών στην περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει τον εργαζόμενο.
    2.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δεύτερου βαθμού για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας  55 - 64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ. Επιχορήγηση 25 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης. Καταβάλλεται από την ημερομηνία πρόσληψης  με πλήρες  ωράριο εργασίας.  Κατά τη  διάρκεια του προγράμματος  είναι δυνατόν ο μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις  μήνες  κατ' έτος,  κάτω των είκοσι πέντε ημερών ασφάλισης. Η συνολική διάρκεια του  προγράμματος  ορίζεται στους είκοσι επτά μήνες. 
     3.Πρόγραμμα διατήρησης  10.000 θέσεων εργασίας  σε τουριστικές  επιχειρήσεις συνεχούς   λειτουργίας  με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ.
    4. Πρόγραμμα επιχορήγησης  Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ως  35 ετών, προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12  μήνες ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. Για τους υπόλοιπους 12 μήνες για τους ασφαλιζόμενους  στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ  ως  ποσό επιχορήγησης  ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων  ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων). Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις  εργασίας  για 27 μήνες (τρεις μήνες xωρίς  επιχορήγηση) και σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της και δεν το αντικαταστήσει  μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες  θέσεις εργασίας όσες  μειώθηκε το προσωπικό.

(ΕΞΠΡΕΣ)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top