Μαντμαζέλ,
κοινοβουλευτισιόν χοντροκλεψιόν γκαραντί,
απατεών αλέ ρετούρ και...
και μίζα ντούμπλε φας.
Γκραν σουξέ, κι από μανζέ γκουρμέ...
εξοπλισμέ, ζιμενσέ, χρηματιστίκ, βατοπεδουάρ,
ολυμπιάντ, ασφαλιστίκ κασέ
και ζενερέλ φαταούλ αχορταγιέζ!!!
Εμείς, ψηφοφορέλ γκραν μαλακιστίκ ξεφτίλ!
Τώρα, μέσα στο μαιζόν εγκλειστίκ,
τρε μπατίρ,
καταστασιόν απελπιστίκ,
πολύ κοντά σε πεζοδρομουάρ βιζιτέ!!!
Σακ βουαγιάζ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top