Στην πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Υπηρεσιών του, προχωρά ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Οι θέσεις εργασίας αφορούν Θεραπευτές (αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς): 5 θέσεις και Θεραπευτικό Προσωπικό : 10 θέσεις.
Οι υποψήφιοι για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα, Για την Προκήρυξη : 382/25-08-2011, Πόλη : Θέση : (αναλυτικά η ειδικότητα) κατά το χρονικό διάστημα από 01.09.2011 έως και 20.09.2011 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 01.09.2011 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20.09.2011, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898237, 236, 233 και 269 και ώρες 10:00 έως 13:00.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για 15 θέσεις αορίστου χρόνου Θεραπευτών, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στον ΟΚΑΝΑ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top