Μία νέα δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε το άρθρο 24 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Νόμο επιβλήθηκαν για πρώτη φορά ειδικές εισφορές συνολικού ποσοστού 3% υπέρ ανέργων και Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων επί των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., καθώς και όλων των υπαλλήλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
Τώρα με το πολυνομοσχέδιο ορίζεται ότι αυτές οι ειδικές εισφορές επιβάλλονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου του 2011.
Ειδικότερα στη σχετική διάταξη διευκρινίζεται ότι οι ειδικές εισφορές, οι οποίες αναλογούν στο χρονικό διάστημα από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μήνα, θα κατανεμηθούν ισόποσα και θα συνεισπραχθούν με τις εισφορές των επομένων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα θα ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου.
Με την αλλαγή που επέφεραν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, μέσα στο τελευταίο πεντάμηνο θα γίνουν οι κρατήσεις που αφορούν τα ποσά των εισφορών για τους επτά πρώτους μήνες του έτους.
Ετσι οι εισφορές 2% υπέρ ανέργων και 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που θα παρακρατούνται από τις αποδοχές του μηνός Αυγούστου 2011 και των επομένων μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011, δεν θα είναι 3% αλλά 7,2%.
Κι αυτό καθώς...
στο αρχικό ποσοστό 3% θα προστεθεί ένα επιπλέον 4,2%, που είναι το συνολικό ποσοστό που αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών του πρώτου επταμήνου.
Ετσι από τον επόμενο μήνα και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 οι 450.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και των δημόσιων οργανισμών θα επιβαρύνονται σωρευτικά με εισφορές και θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 7,2%.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top