Σε ιδιώτη εργολάβο ηλεκτρολόγο μαθαίνουμε ότι ανατέθηκε με απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η τοποθέτηση στους κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των τμημάτων (ρελε διαφυγής) προστασίας. Όμως στο Μικροβιολογικό εργαστήριο  πολλά μηχανήματα κατεστράφησαν μόλις τοποθετήθηκε αυτό το ρελε!! από υπέρταση μήπως ; τι ακριβώς συνέβη ;

Η διευθύντρια του εργαστηρίου λένε στο νοσοκομείο ότι σε αναφορά της προς τη διοίκηση και το οικονομικό τμήμα μιλάει για δυσλειτουργία και αστοχία  ιατρικών μηχανημάτων!!!
Επισημαίνει πως τέθηκαν εκτός λειτουργίας υπολογιστές μηχανημάτων και ότι απορυθμίστηκαν επωαστικοί κλίβανοι με αποτέλεσμα  να καταστραφούν καλλιέργειες ασθενών. Λέγεται ότι αναφέρει επίσης  ότι έγιναν απαράδεκτα επαγγελματικά λάθη από το εξωτερικό συνεργείο, που ανέλαβε την εργασία στο μικροβιολογικό εργαστήριο.
Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλά ερωτήματα:...
Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου που έχει την όλη ευθύνη και την επίβλεψη του εργολάβου έπραξε εξ αρχής τα δέοντα; όρισε επιβλέποντα μηχανικό του έργου; Αν όρισε, αυτός ενημέρωσε τον εργολάβο με τα σχέδια που έχει για τα ηλεκτρικά κυκλώματα του νοσοκομείου; Αν και αυτό έγινε, έκανε τον έλεγχο πριν τεθούν υπό τάση; Επέβλεπε του έργου ο επιβλέπων ή άφησε τον εργολάβο να τον υποκαθιστά;;; !!!
Γιατί τηρείται σιγή ιχθύος ;; η διοίκηση του νοσοκομείου τα γνωρίζει όλα αυτά και αν ναι  τι έκανε και τι έχει να πει για το θέμα;

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top