Για πόσους Προέδρους μπορεί να διαρκέσει μία Βασίλισσα?
Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ι Α Κ Ο!!.....Bush

Clinton

Bush (pai)

Reagan


Carter

Ford

Nixon

Kennedy

Eisenhower

Truman

Αυτή εδώ διαρκεί πάρα πολύ!!!
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top