Ακόμη να ξεκαθαρίσουν οι αρμόδιοι αν  το διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου  Ν.Καζαντζάκης λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Μέχρι και  σήμερα όχι μόνο δεν διέψευσαν τίποτα αλλά νέες πληροφορίες  λένε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου δεν διαθέτει εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας και δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα καταστήματα που λειτουργούν εντός του αεροδρομίου (εστιατόρια, κυλικεία) αλλά και οι  εγκαταστάσεις καυσίμων και επικίνδυνων υλικών  δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο πυροπροστασίας, το οποίο να σημειωθεί ότι ουδέποτε ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία του.
Είναι  ενδεικτικό λένε, ότι οι εκτεταμένες φθορές και ελλείψεις  στις πυροσβεστικές φωλιές και στις μάνικες πυρόσβεσης καταγράφονται από τους επιβάτες,  ενώ έχει λήξει και η ισχύς πολλών φορητών πυροσβεστήρων.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις εγκαταστάσεις του RADAR.
Αν όλα αυτά συμβαίνουν πως αλήθεια οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου, πιστοποιούν ότι καλύπτουν τις εγκαταστάσεις  των καταστημάτων κλπ με το δίκτυο πυροπροστασίας του ΚΑΗΚ και το ανύπαρκτο πιστοποιητικό πυρασφάλειας ;;
Μήπως οι αρμόδιες αρχές πρέπει... μαζί τα αναπάντητα ερωτήματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αεροδρομίου Ν.Καζαντζάκης να απαντήσουν και αν..


-  καλύπτεται το αεροδρόμιο Ηρακλείου με εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας;
- οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαρκούν για την ασφάλεια του αεροδρομίου;
 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top