Mα, τι λες; Γίνονται απεργιακές κινητοποιήσεις στις γκλάμορους και πολυδιαφημισμέ­νες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα; Ναι, όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, φαίνεται ότι γίνονται. Με τη διαφορά βέβαια ότι δεν «ακούγονται», αφού τα διαφημιστικά πακέτα που σπρώχνονται προς τα ΜΜΕ είναι τόσο μεγάλα ώστε να εξασφαλίζουν τη σιωπή.
Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει και με τη Vodafone, η οποία εδώ και πολλούς μήνες δεν είναι η εταιρεία που ξέραμε. Πτώση στα έσοδα, διοικητικές ανακατατάξεις και πολλές γκρίνιες από το υ ς πελάτες γ ια την ποιότητα των υπη­ρεσιών συνθέτουν ένα αρκετά δύσκο­λο παζλ, το οποίο καλείται να λύσει ο νέος διευθύνων σύμβουλος Γλαύκος Περσιάνης. Ο άνθρωπος που από τις 2 Μαΐου παίρνει πρακτικά τη σκυτάλη από τον Νίκο Σοφοκλέους, μια και ανα­λαμβάνει τη συνολική λειτουργία, αλ­λά και τα αποτελέσματα της εταιρείας, που επί του προκατόχου του άρχισαν να παίρνουν την κατηφόρα.
Συγκαλυμμένες απολύσεις
Η είδηση βέβαια για τη Vodafone πα­ραμένει η απεργία. Τι έγινε; Μετά την Cosmote, τη σκυτάλη στις απολύσεις φαίνεται ότι πήρε η Vodafone απολύο­ντας, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων, 70 υπαλλήλους το τελευταίο τετράμηνο. Η ίδια η εταιρεία το αρνείται, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός απολύσεων».
Ωστόσο, όπως καταγγέλλει το σω­ματείο....
το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν «εκδιωχθεί» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 20 εργαζόμενοι, ενώ ανα­μένεται νέο σερί απολύσεων. Γι’ αυτό και το σωματείο, ύστερα από έκτακτη γενική συνέλευση, αποφάσισε 24ωρη απεργία στον όμιλο της Vodafone για την περασμένη Πέμπτη 24 Μαρτίου. Διόλου απίθανο που δεν ακούσατε τίποτα, διότι... ποιος να σας το μετα­φέρει;...
Ωστόσο, όπως λένε οι συνδικαλι­στές, η διοίκηση έχει πολλούς τρόπους να διώχνει κόσμο και να μην τους χαρακτηρίζει απολύσεις. Στις περισσότε­ρες περιπτώσεις εκβιάζονται εργαζό­μενοι να παραιτηθούν παίρνοντας 2-3 μισθούς πάνω από την αποζημίωση για να αποφύγουν να απολυθούν σε έναν μήνα μόνο με όσα προβλέπει η νέα νο­μοθεσία. Αν αυτό δεν πιάσει, ο εργα­ζόμενος ίσως αντιμετωπίσει μια αξι­ολόγηση κάτω από τη βάση, η οποία οδηγεί σε απόλυση...
Βέβαια υπάρχουν και τα σύγχρονα εργαλεία. Όπως έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι, σε πολλές περιπτώσεις απλώς κλείνουν τα καταστήματα ή τα δίνουν σε franchise, οπότε η απόλυση μετονομάζεται σε «κατάργηση θέσης».
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν κλείσει 17 ιδιόκτητα καταστήματα με τη δικαιολογία ότι «δεν είναι κερδοφό­ρα», εκ των οποίων τα 16 δόθηκαν σε franchise. Οι εργαζόμενοι ενημερώθη­καν μόλις λίγες μέρες πριν από το κλεί­σιμο και απ’ αυτούς άλλοι απολύθηκαν, ενώ οι πιο τυχεροί «οδηγήθηκαν» σε παραίτηση για να προσληφθούν από τον νέο εργοδότη του franchise.
Υπό προθεσμία
Όσοι είναι μέσα στα «πράγματα» της πολυεθνικής γνωρίζουν ότι από τότε που δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα εξαμήνου του 2010, η διοίκηση τέθηκε υπό προθεσμία, ενώ οι Άγγλοι ιδιοκτή­τες σκέφτηκαν (κατά τις φήμες που κυκλοφόρησαν) ακόμη και να πουλήσουν το «ελληνικό μαγαζί» και να σηκωθούν να φύγουν. Και αφού δεν το έκαναν, από πέρυσι το φθινόπωρο ξεκίνησαν τις περικοπές των θέσεων εργασίας ή την αντικατάσταση του μόνιμου προ­σωπικού από «ελαστικούς» εργαζόμε­νους. Στα καταστήματα οι εργαζόμενοι, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές, υποχρεώνονται να δουλεύουν σε πολύ εντατικές συνθήκες ή ακόμη και εκτός ωραρίου, για να μπορούν να ανταπο­κριθούν στον ολοένα και αυξανόμενο φόρτο εργασίας.
Απώλειες 2,4 εκατ. συνδέσεων σε έναν χρόνο
Τι ήταν αυτό, όμως, που τάραξε περισ­σότερο τους ιδιοκτήτες της Vodafone στο Λονδίνο για το κόκκινο μαγαζί στην Ελλάδα; Ήταν το τέταρτο τρίμηνο, όταν τα στοιχεία έδειξαν μείωση κατά 822.000 των συνδέσεων που εξυπηρε­τεί η Vodafone Ελλάδος. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το τρίμηνο Οκτωβρίου
- Δεκεμβρίου 2010 δεν υπάρχουν συ­γκεκριμένα στοιχεία για την πτώση των εσόδων στην Ελλάδα. Υπάρχει, όμως, αναφορά στη χώρα μας, όπου σημειώ­νεται ότι η πορεία του ελληνικού τμή­ματος δεν ήταν ιδιαίτερα καλή όσον αφορά τα έσοδα από υπηρεσίες λόγω της οικονομικής κατάστασης και παρα­γόντων που σχετίζονται με τον αντα­γωνισμό.
Πτωτική πορεία
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μεί­ωση της πελατειακής βάσης, η οποία διαμορφώθηκε σε 4.135.000 πελάτες. Επίσημα, η μείωση αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στη διαδικασία της ταυτοποίησης των καρτοκινητών. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό των καρ­τοκινητών στο σύνολο των πελατών της Vodafone Ελλάδος έπεσε στο τέ­λος Δεκεμβρίου του 2010 στο 60,4%, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 βρισκόταν στο 74,1%. Συνολικά, μέσα στο 2010, οι απώλειες της Vodafone σε συνδέσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 2.400.000. Και αυτό δεν οφείλεται μό­νο στην κρίση...
Από την άλλη πλευρά, το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), που αποτελεί τον πιο κρίσιμο δείκτη για τα λογιστήρια των «κινητών», παρουσίασε ένα «τσιμπηματάκι» το διάστημα Οκτωβρίου
- Δεκεμβρίου 2010 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Και από 16,3 ευρώ ανέβηκε στα 16,5 ευρώ σε ό,τι αφορά το μεικτό ARPU. Πτώση όμως σημειώθηκε στο ARPU των συμ­βολαίων από τρίμηνο σε τρίμηνο, κα­θώς διαμορφώθηκε στα 37,6 ευρώ ένα­ντι 41,4 ευρώ.
Μια πτώση που από την αγορά αποδό­θηκε περισσότερο στα νέα προγράμ­ματα της εταιρείας και λιγότερο στην «οικονομική κρίση», την οποία επικα­λούνται οι διοικήσεις για να δικαιολογήσουν την πτώση των μεγεθών τους. Όσον αφορά το ARPU στην καρτοκινητή, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, δηλα­δή στα 4,7 ευρώ (από 4,6 ευρώ το αμέ­σως προηγούμενο τρίμηνο), παρά το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των καρτοκινητών συνδέσεων.
(To Ποντίκι)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top