Στην επαναφορά ρυθμίσεων του παλαιού Πτωχευτικού Κώδικα προχωρεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με το νομοσχέδιο για την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης που θα παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη.
Ουσιαστικά το νομοσχέδιο επαναφέρει το άρθρο 44 του παλαιού Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 1892/1990) που αναφέρεται στη δέσμευση της μειοψηφίας από την πλειοψηφία των πιστωτών, καθώς το άρθρο 99 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (2007) δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ήτοι συμφωνία με τους πιστωτές και πραγματική εξυγίανση της επιχείρησης.
Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 44 προέβλεπε ότι όποια επιχείρηση αδυνατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μπορούσε να προσέλθει σε ρύθμισή τους, εφόσον συμφωνούσαν οι συμβεβλημένοι πιστωτές που εκπροσωπούσαν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο έπρεπε να περιλαμβάνεται και το 40% των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων.
Πλέον επιδιώκεται οι διαδικασίες για την εξυγίανση των επιχειρήσεων να είναι σύντομες και να καθορισθούν εκ νέου οι σχέσεις οφειλέτη και πιστωτών. Στις προωθούμενες αλλαγές προβλέπεται να υπάγονται ακόμη και επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται....
σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ενώ πλέον το πτωχευτικό δικαστήριο δεν θα μπορεί μετά από αίτηση πιστωτή που δεν υπέγραψε τη συμφωνία να κηρύξει τη λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής.
(ered.gr)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top