Το δικαίωμα να καταψηφίσουν την όποια επιπλέον συμβολή της Γερμανίας στο μόνιμο μηχανισμό διάσωσης θα επιδιώξουν βουλευτές της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. 
Ο μόνιμος μηχανισμός διάσωσης (European Stability Mechanism - ESM) θα τεθεί σε ισχύ από το 2013 και θα έχει αποθεματικό 80 δισ. ευρώ, τα οποία θα διασφαλίζουν την άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση του ΑΑΑ. Η Γερμανία καλείται να πληρώσει 21,7 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα, το fund θα στηρίζεται από κρατικές εγγυήσεις ύψους 620 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο, μέλη της δημοσιονομικής επιτροπής της Κάτω Βουλής οι τυχόν πρόσθετες πληρωμές της Γερμανίας στο μηχανισμό να μην γίνονται αυτόματα, αλλά να απαιτούν προηγουμένως την ψηφοφορία του κοινοβουλίου. 
Όπως διαπίστωσε το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Δικαστήριο, στην περίπτωση που κάποια χώρα δεν μπορεί να πληρώσει τη συμβολή της, τότε, η συνεισφορά των υπόλοιπων χωρών θα αυξάνεται. 

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top