Σε σημαντική μείωση στα πιστωτικά όρια των πιστωτικών καρτών προχωρούν οι τράπεζες, οι οποίες ειδοποιούν με επιστολές τους πελάτες για τη μείωση, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 92%.
Για παράδειγμα μεγάλη ξένη τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα μείωσε το πιστωτικό όριο πελάτη της από τα 12.000 ευρώ στα 1.000 ευρώ.
Τα πιστωτικά όρια που διαμορφώνονταν κατά μέσο όρο στο επίπεδο των 3.000 ευρώ, τώρα πλέον είναι παρελθόν, καθώς σήμερα ο μέσος όρος έχει μειωθεί στα 1.500 ευρώ.
Την ίδια ώρα, τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών έχουν πάρει στην κυριολεξία «φωτιά» καθώς φτάνουν ακόμα και στο 19% -για αγορές- και στο 21,35% για ανάληψη μετρητών. Ενώ οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των μηνιαίων δόσεων από πιστωτικές κάρτες «τρέχουν» πια με 20%.
Η τακτική της μείωσης των πιστωτικών ορίων αποτελεί κοινή γραμμή για το σύνολο των τραπεζών. Όπως κοινή είναι και η πολιτική τους στις εγκρίσεις για χορήγηση πιστωτικών καρτών. Οι απορρίψεις φτάνουν σχεδόν στο 85%. Μάλιστα πλέον δεν εγκρίνονται ούτε οι αιτήσεις «λευκών» στον Τειρεσία πελατών, αν αυτοί καθυστερούν έστω και για λίγες μέρες την αποπληρωμή υποχρεώσεων που έχουν σε άλλες τράπεζες.
Στο έγγραφο που κοινοποιούν οι τράπεζες στους πελάτες τους σημειώνουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα: «Η τράπεζα εφαρμόζοντας τις αρχές του υπεύθυνου δανεισμού, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα όρια των πιστωτικών καρτών των πελατών της. Βασικά κριτήρια της διαδικασίας αυτής είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση των καρτών, η αποπληρωμή των οφειλών και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.«Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η τράπεζα ενημερώνεται για την μη ομαλή αποπληρωμή των οφειλών των πελατών της σε άλλες τράπεζες, μέσω του διατραπεζικού αρχείου συγκέντρωσης οφειλών».
Και στη συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για τα νέα τους πιστωτικά όρια.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ....
του Capital.gr καταναλωτής ενημερώθηκε με επιστολή ότι το πιστωτικό του όριο μειώθηκε από τα 12.000 ευρώ στα 1.000 ευρώ, ενώ άλλος πελάτης που είχε πιστωτικό όριο 11.000 ευρώ -και μετέφερε την οφειλή του σε τρίτη τράπεζα- ενημερώθηκε με επιστολή ότι το πιστωτικό του όριο μειώνεται στα... 200 ευρώ (μείωση κατά 98% του πιστωτικού ορίου, προφανώς για να διατηρηθεί η κάρτα ως πλαστικό και να μην κοπεί.

Η κ. Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, υπεύθυνη Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Καρτών Citibank & Diners Club και διευθύντρια καρτών Citibank Visa & MasterCard, αναφορικά με τον τρόπο που ρυθμίζονται τα νέα πιστωτικά όρια των καρτών μετά τη μείωση του ορίου υφιστάμενης κάρτας, σημειώνει πως: Ο ορισμός του ορίου της κάρτας κάθε πελάτη μας γίνεται πάντοτε με γνώμονα την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού, την οποία ακολουθεί η Citibank. Βασικά κριτήρια της διαδικασίας είναι η χρήση των καρτών από τους πελάτες μας, η αποπληρωμή των οφειλών και φυσικά το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτά τα στοιχεία προστίθενται και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το διατραπεζικό αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων για τις οφειλές και τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών μας σε άλλες τράπεζες. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τον υπερδανεισμό. Το νέο όριο προσαρμόζεται στη χρήση της κάρτας από τον πελάτη χωρίς όμως να λειτουργεί περιοριστικά για τις αγορές του.
Στο ερώτημα γιατί εξετάζονται οι οφειλές των πελατών σε άλλες τράπεζες, η κ. Χριστοπούλου απαντά: Κάθε πελάτης ανάλογα με το εισόδημα που διαθέτει μπορεί να εξυπηρετήσει ένα ορισμένο ποσό δανεισμού στο σύνολό του. Ως εκ τούτου, η Citibank, πριν χορηγήσει κάποιο δανειακό προϊόν συμβουλεύεται (κατόπιν γραπτής συναίνεσης του πελάτη) τα στοιχεία από το διατραπεζικό αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων, ώστε να προχωρήσει στην αντίστοιχη χορήγηση του δανείου. Ένας υπερδανεισμένος πελάτης δεν θα ωφεληθεί από επιπλέον χρηματοδότηση αλλά αντιθέτως, θα επιβαρυνθεί σε σημείο που να μην μπορέσει τελικώς να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
(www.capital.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top