«Πράσινους» συνταξιούχους προσλαμβάνει από την πίσω πόρτα η Κυβέρνηση στον Ο.Σ.Ε, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι μετατάσσονται σε άλλες Υπηρεσίες και  χιλιάδες νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά βρίσκονται στην ουρά του ΟΑΕΔ για να θεωρήσουν την κάρτα ανεργίας τους.
Την αποκάλυψη κάνει ο Βουλευτής Αχαΐας Νίκος Ι. Νικολόπουλος ο οποίος κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
«Με στόχο την οικονομική στήριξη αρεστών συνταξιούχων, η διοίκηση του ΟΣΕ αποφάσισε να επαναπροσλάβει πέντε υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και μάλιστα τους τοποθέτησε σε διευθυντικές θέσεις. με την δικαιολογία πως ήταν αναγκαίοι, καθώς λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, πολλές θέσεις έμειναν κενές. Οι εκλεκτοί συνταξιούχοι της κυβέρνησης επαναπροσλαμβάνονται στον ΟΣΕ από την πίσω πόρτα και χωρίς προκήρυξη. Αυτή είναι η αξιοκρατία που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Αχαιός Βουλευτής.
Ο κ. Νικολόπουλος ερωτά τους Υπουργούς για ποιο λόγο η διοίκηση του ΟΣΕ επαναπροσέλαβε πέντε συνταξιούχους και τους τοποθέτησε σε διευθυντικές θέσεις και με ποια διαδικασία έγινε η επιλογή τους. Ειδικότερα ερωτά αν προηγήθηκε προκήρυξη των θέσεων και ζητά να κατατεθεί η προκήρυξη όπως και τα δημοσιεύματα των μέσων στα οποία έγινε καταχώριση.
Επίσης, ο κ. Νικολόπουλος ερωτά, αν έγινε διαγωνισμός, ποιος ήταν ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια έγινε η επιλογή, ζητώντας να κατατεθεί σχετικός πίνακας με τα ονόματα και τα προσόντα όλων των υποψηφίων όπου να αναγράφονται τίτλοι σπουδών και κοινωνικά κριτήρια.
Οι Υπουργοί καλούνται επίσης να απαντήσουν σε τι ύψος ανέρχονται οι μηνιαίες αποδοχές των πέντε συνταξιούχων και ζητά να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν όπως και οι συμβάσεις που υπέγραψαν οι συνταξιούχοι που επαναπροσέλαβε ο ΟΣΕ.
Τέλος ερωτά αν..... έχει γίνει διακοπή της συνταξιοδότησής τους ή λαμβάνουν παράλληλα και την σύνταξη τους, ζητώντας να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτει η διακοπή συνταξιοδότησής τους.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top