Η ελληνική αγορά ομολόγων στην κυριολεξία βρίσκεται υπό καθεστώς κατάρρευσης.Τα spreads στις 1105 μονάδες βάσης και τα CDS 1275 μονάδες βάσης.
Ανάλογα αρνητικό κλίμα στην Πορτογαλία και Ιρλανδία.
Τα spreads αυξάνονται το κλίμα επιδεινώνεται και γενικώς η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική.
Η ΕΚΤ έχει παρέμβει συνολικά 38 με 40 φορές στις αγορές ομολόγων.
Ξεκίνησε με spreads στις 680 μονάδες βάσης στην Ελλάδα ώστε να στηρίξει την αγορά.
Όμως παραδόξως τις τελευταίες 3 εβδομάδες όπου η αγορά ομολόγων έχει πλήρως καταρρεύσει, οι ξένοι πουλάνε ομόλογα και γενικά έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα spreads η ΕΚΤ δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε μια παρέμβαση.
Γιατί η ΕΚΤ δεν έχει παρέμβει στις αγορές;
Δίδονται ορισμένες ερμηνείες από στελέχη ελληνικών και ξένων τραπεζών.
Το βασικό επιχείρημα σχετίζεται με το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει ενημερωθεί για το σχέδιο επιμήκυνσης του παλαιού χρέους.
Δεν αποκλείεται η επιμήκυνση του παλαιού χρέους να αφορά και την Ιρλανδία και Πορτογαλία.
Ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται ταυτόχρονα είναι ότι οι παρεμβάσεις είναι αναποτελεσματικές και ότι η ΕΚΤ.....
δαπανά κεφάλαια τα οποία δεν έχει σε περίσσεια για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που δεν ελέγχεται.
Το βασικό επιχείρημα φαίνεται να είναι ρεαλιστικό.
Η Ελλάδα οδεύει σε αναδιάρθρωση μέσω επιμήκυνσης του παλαιού χρέους και δεν έχει νόημα οι επιπλέον παρεμβάσεις και αγορές.
Η απουσία της ΕΚΤ από τις αγορές ομολόγων κάτι υποδηλώνει αυτό είναι βέβαιο.
Πέτρος Λεωτσάκος
(bankingnews.gr) 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top