Στα 3 δισ. ευρώ ανήλθε τον Ιανουάριο το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.
Τα έσοδα ανήλθαν σε 5,1 δισ. και οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 8,4 δισ. ευρώ.
Οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν σε 592 εκατ. ευρώ , ενώ σε 3,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έξοδα για την εξόφληση χρεών νοσοκομείων που έγιναν μέσω ειδικών ομολόγων.
Το πλεόνασμα των νομικών προσώπων διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο 2011 σε 174 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 77 εκατ. ευρώ, ενώ έλλειμμα 26 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Εξάλλου, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπουργείων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ ως τον Ιανουάριο του 2011 καταδεικνύουν.....
πως το σύνολο των φορέων χρωστούν συνολικά 585 εκατ. ευρώ, όταν στα τέλη του 2010  όφειλαν 866 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, από το σύνολο των 328 Νομικών Προσώπων, τα 195 όφειλαν 167 εκατ. ευρώ, ενώ από το σύνολο των 369 ΟΤΑ στις 31 Ιανουαρίου, οι 320 όφειλαν 330 εκατ. ευρώ.
Από τα 134 νοσοκομεία, τα 133 είχαν τον Ιανουάριο αθροιστικά οφειλές ύψους 1,47 δισ. ευρώ, ενώ από τους 61 οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης οι 36 που δήλωσαν στοιχεία όφειλαν 2,09 δισ. ευρώ.
Το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είχε στα τέλη Ιανουαρίου 2011 χρέη 4,06 δισ. ευρώ.

(Newsroom ΔΟΛ)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top