«Σκούρα» τα βρήκαν και  πέρυσι οι φορολογούμενοι με την συμπλήρωσαν της φορολογικής τους δήλωσης οι οποίοι πιθανότατα από φέτος να έρθουν αντιμέτωποι με νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές τους.
Το τελευταίο αποτελεί πρόταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής η οποία παράλληλα εισηγείται στην κυβέρνηση και την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων.
Η πρόταση της ΟΚΕ έρχεται μόλις ένα μήνα μετά των δηλώσεων του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη ο οποίος έθεσε θέμα κατάργησης των  φοροαπαλλαγών για την εξοικονόμηση  3 με 5 δις. ευρώ. στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν και οι  400 φόροι υπέρ τρίτων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία.
Προτείνει τη διατήρηση μόνο των απολύτως αναγκαίων και την απόδοση των υπολοίπων στους τελικούς δικαιούχους μέσω του υπουργείου. Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου εκτιμούν ότι περίπου 100 φόροι είναι περιορισμένης απόδοσης και περίπου 200 είναι έσοδα τρίτων.
Όλα αυτά θα εξετάσει η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου.
Προς το παρόν περισσότεροι από 120.000 υπόχρεοι υπέπεσαν σε σωρεία λαθών με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά η εκκαθάριση της φορολογική τους δήλωσης .
Τα δέκα σημεία στα οποία την «πάτησαν» το 2010 οι φορολογούμενοι σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι τα εξής:....
* 7.771 δηλώσεις, χωρίς διαγραφή ΑΦΜ πρώην συζύγου αν και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις λόγω διάστασης. Σε περίπτωση διάστασης ο σύζυγος διαγράφει από τον πίνακα 1 τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου, ενώ η σύζυγος στη δήλωσή της αναγράφει μόνο τα δικά της στοιχεία. Πριν την υποβολή χωριστών δηλώσεων πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολής δήλωσης διακοπής σχέσεων στο Μητρώο της εφορίας. Στην περίπτωση των έγγαμων συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου» και σε καμία περίπτωση δεν αναγράφεται το ΑΦΜ του συζύγου ή ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας της συζύγου.
* 9.428 δηλώσεις, με συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου κ.λπ.) χωρίς να έχει δηλωθεί η σχέση στο Μητρώο. Τα στοιχεία εκπροσώπου (υποχρεωτική η συμπλήρωση ΑΦΜ) αναγράφονται υποχρεωτικά αν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού.
* 6.409 δηλώσεις, με τον φορολογούμενο να δηλώνει ότι είναι αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου (ερώτηση 19 πίνακα 2) και να μην έχει συνυποβάλλει το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη φορολόγηση με ειδικό τρόπο των ναυτικών. Το Δελτίο συμπληρώνεται από το φορολογούμενο αν υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ή από την εφορία όταν η δήλωση υποβάλλεται έντυπα.
* 6.263 δηλώσεις που δεν είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου από τους κληρονόμους στο Μητρώο παρότι είχε απαντηθεί θετικά η υποβολή δήλωσης από κληρονόμο (6η ερώτηση πίνακα 2).
* 5.462 δηλώσεις, που δεν δηλώθηκαν ακαθάριστα έσοδα (κωδικοί 425-426 και 517-518 πινάκων 4Γ και 4Ζ αντίστοιχα) από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες παρότι είχαν αναγραφεί καθαρά κέρδη ή ζημιές (κωδικοί 401-402, 413-414, 501-502 και 511-512)..
* 4.566 δηλώσεις με αναγραφή δαπανών επισκευής και συντήρησης οικοδομών (κωδικοί 151, 152, 157, 158) χωρίς όμως να έχουν συμπληρωθεί εισοδήματα από ακίνητα.
* 10.087 δηλώσεις που δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων κύριας ή δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας αν και είχαν αναγραφεί τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, όπως ποσοστό συνιδιοκτησίας και μήνες ιδιοκατοίκησης. Διευκρινίζεται ότι στον ίδιο πίνακα 5 αναγράφονται τα ποσά αγοράς περιουσιακών στοιχείων και δαπανών τεκμηρίων για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και γενικώς μη καταναλωτικών αγαθών, δωρεών κ.λπ. Στον ίδιο πίνακα σημειώνονται οι τόκοι εξόφλησης δανείων ή πιστώσεων ή χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών (κωδικοί 727 -728), δεδουλευμένοι τόκοι (με χρεολύσιο) για εξόφληση στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, τόκοι υπερημερίας, δάνεια προς οποιονδήποτε (πλην αυτών που χορηγούνται σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες όπου ο υπόχρεος είναι μέλος).
* 17.879 δηλώσεις με αναγραφή τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας (κωδικοί 055-056) που συνάφθηκαν από 1.1.2003 και μετά χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό του δανείου (κωδικοί 069 -070), καθώς υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ για να εκπέσει η δαπάνη.
* 25.544 δηλώσει χωρίς σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% στην περίπτωση μισθών και συντάξεων ή το 20% των ακαθάριστων εσόδων όταν πρόκειται για εισοδήματα από εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
* 27.073 δηλώσεις είχε συμπληρωθεί με δυσανάγνωστους χαρακτήρες ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης και δεν συμφωνούσε με την τον αριθμό του taxis, οπότε ήταν αδύνατη η εκκαθάριση της δήλωσης.
 
(Μ. Χριστοδούλου - www.bankingnews.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top