Διαβάστε ένα από τα πολλά άρθρα σχετικά με προσλήψεις την εποχή του Σημίτη με υπουργάρα τον GAP. (Βέβαια ο Γιώργος όλο και σε κάποιο ταξίδι θα ήταν και δεν το έπαιρνε είδηση.......)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/01/2002

ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΚΟ και τραπεζών και στις κατασκευαστικές εταιρείες του Δημοσίου
Ελεύθερες προσλήψεις μέχρι το 2004
(Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ)

Ελεύθερες είναι, πλέον, από φέτος μέχρι και το 2004 οι προσλήψεις στις θυγατρικές των ΔΕΚΟ (COSMOTE -θυγατρική του ΟΤΕ-, Ασπροφώς, ΕΚΟ, Μαμιδάκη -θυγατρικές Ελληνικών Πετρελαίων) και των τραπεζών (Εθνική Χρηματιστηριακή, Εθνική Ασφαλιστική -θυγατρικές της Εθνικής-, Διεθνική -θυγατρική Αμοιβαίων Κεφαλαίων-, Μετρολάιφ -θυγατρική Εμπορικής) που οι μητρικές τους εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις κατασκευαστικές εταιρείες του Δημοσίου (ΔΕΠΟΣ-Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, ΘΕΜΙΣ, ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ΔΕΠΑΝΟΜ). Προσλήψεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ ταυτόχρονα με άμεση προτεραιότητα θα πραγματοποιούνται σε όλο το δημόσιο τομέα οι:
Ανοίγουν οι πύλες του Δημοσίου για τους άνεργους νέους, αρκεί να διαθέτουν πτυχίο και εξειδίκευση

* Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού.
* Προσλήψεις σε θέσεις ευθύνης προσωπικού για την αξιοποίηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

* Προσλήψεις σε ειδικότητες νέας τεχνολογίας.


* Προσλήψεις επιστημόνων που θα αναλάβουν θέματα σχεδιασμού της διοίκησης.

* Προσλήψεις υπαλλήλων....
που θα στελεχώσουν ερευνητικά προγράμματα.

Περιορισμός
Οπως είναι γνωστό, σε όλο το δημόσιο τομέα ισχύει τα τελευταία χρόνια ο περιορισμός «ένας προς πέντε», που σημαίνει ότι για κάθε πέντε θέσεις που αδειάζουν στο Δημόσιο από υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται, θα προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος. Ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει την επόμενη τριετία για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε όχι μόνον ποιοτικά (πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων) αλλά και ποσοτικά, με ικανό αριθμό υπαλλήλων, οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκριθούν στο ρόλο που καλούνται να παίξουν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν γίνεται λόγος για τον τρόπο και τη διαδικασία των συγκεκριμένων προσλήψεων, αν δηλαδή αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ ή όχι. Επειδή όμως αναμένονται σύντομα ραγδαίες εξελίξεις και στον τρόπο που θα διενεργούνται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (ταχύτεροι ρυθμοί, απλοποίηση κριτηρίων), το πιθανότερο είναι να παραμείνουν εντός της διαδικασίας της Ανώτατης Αρχής για να μην υπάρξουν πολιτικοί κραδασμοί, αλλά και να διαφυλαχθεί επί της ουσίας το πνεύμα του νόμου Πεπονή.

Τα παραπάνω που αλλάζουν εκ βάθρων το τοπίο στον τομέα των προσλήψεων, και μάλιστα με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα τρία χρόνια, περιέχονται σε σχετική εγκύκλιο που υπέγραψε ο γ.γ. Δημόσιας Διοίκησης Κ. Νικητιάδης και από την ερχόμενη εβδομάδα θα σταλεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Εγκύκλιος

Η ίδια εγκύκλιος ορίζει ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να έχουν καταρτίσει τον κατάλογο με τα αιτήματά τους σε προσλήψεις, αναλυτικά για όλα τα τμήματα. Αντίγραφο με τα αιτήματα αυτά θα κατατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και φυσικά στο υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Κάθε φορέας μαζί με τον προγραμματισμό του θα περιλαμβάνει και οικονομοτεχνική μελέτη, δηλαδή θα εμπεριέχεται αναλυτικά πόσο θα κοστίζει στον κρατικό κορβανά η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα προσληφθούν, ώστε ταυτόχρονα με το σχεδιασμό που θα πραγματοποιηθεί σε εργασιακό επίπεδο να συνυπάρχει και ένας οικονομικός προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός των υπηρεσιών θα είναι για πρώτη φορά τριετής, καθώς θα περιλαμβάνει όχι μόνο το 2002, αλλά και το 2003 και το 2004, γεγονός που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στον τομέα των προσλήψεων, όπου μέχρι τώρα ο προγραμματισμός γινόταν σε ετήσια βάση.

Συμβάσεις

Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρεται σαφώς ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εποχικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως θα αφορούν θέσεις εργασίας που θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης, δεν πρόκειται να εγκριθούν θέσεις που αφορούν τομείς, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και οι μεταφορές στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί ότι αυτές οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα ανατίθενται πλέον σε ιδιώτες. 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top