Με τροπολογία που κατατίθεται σήμερα (10-3-11) στη Βουλή, ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής του μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων.
Συγκεκριμένα, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τη δημοσίευση του φορολογικού νόμου στον οποίο θα περιληφθεί η παραπάνω ρύθμιση και μέχρι 31/12/2012, εφόσον οι οφειλέτες:
α) υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων
β) καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 και μετά
γ) καταβάλλουν ανά μήνα παράλληλα ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών εισφορών έναντι της μέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής
Η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διευκολυνθούν.....
οι επιχειρήσεις στην πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, αλλά και παλαιότερων οφειλών.
Αξιοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, αλλά και όσοι έχουν εκπέσει λόγω καθυστέρησης των δόσεων.
Για όσους δεν υπαχθούν στον συγκεκριμένο διακανονισμό θα συνεχιστεί η διαδικασία εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων.
(asfalisinet.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top