Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων ,ενημερώνει τους καταναλωτές, Ασφαλισμένους στην ” Ασπίς Πρόνοια” ότι, όπως ανακοίνωσε ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής της” Ασπίς Πρόνοια “κ.Ιωάννης Παντελίδης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το πιθανότερο, θα διαβιβάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις καταστάσεις με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της” Ασπίς Πρόνοια”.
Στη συνέχεια ,όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης, η εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), θα προχωρήσει σε νέα ανάρτηση όλων των συμβολαίων, είτε αυτά είναι εν ισχύ .είτε είναι ελεύθερα μαζί με τα ποσά που η εταιρεία αποδέχεται, ως αποζημίωση ή απαίτηση για κάθε συμβόλαιο.
Η νέα ανάρτηση επιβάλλεται , καθώς βάσει Νόμου, δίνεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων καταναλωτών ,εάν δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις που έχουν εξαγγείλει στον επόπτη εκκαθαριστή αλλά και με τα ποσά που τους καταλογίζονται να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη.
Στη συνέχεια και μετά την πάροδο διμήνου ,και αφού προκύψουν ενστάσεις επί των εξαγγελθέντων απαιτήσεων των ασφαλισμένων και αφού η νέα εποπτεύουσα Αρχή ,(Τράπεζα της Ελλάδος) επαναξιολογήσει αυτές , θα ανοίξει τη διαδικασία διαγωνισμού για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου.
Η αλήθεια είναι ότι.....
υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στο πέρασμα των συμβολαίων της Ασπίς στον νέο ανάδοχο, καθώς στην πράξη υπάρχουν σοβαρά νομικά θέματα, διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη από το νόμο πως θα αναλάβει ο ανάδοχος τις ανοικτές δίκες που είχε η Ασπίδα.
Μεγάλος προβληματισμός ακόμα προκύπτει,το εάν το” εγγυητικό κεφάλαιο” καλύψει τον ανάδοχο.Εκείνο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι, σύμφωνα με την διαδικασία ,εάν μέχρι 3/8/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί είτε η ανάθεση του χαρτοφυλακίου, είτε η διαδικασία ένταξης των ασφαλισμένων στο εγγυητικό, τότε παύει οποιαδήποτε δέσμευση και οι καταναλωτές ασφαλισμένοι δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας όπως άλλωστε νομίμως δικαιούνται να πράξουν.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, συστήνει την προσοχή των καταναλωτών, στην σε νέα ανάρτηση των συμβολαίων από την Τράπεζα της Ελλάδος, και σε περίπτωση διαπίστωσης διαφωνίας να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα τηλέφωνα 2821092306 2821092306 και 2821092666              2821092666, η οποία θα συντονίσει σχετική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

(asfalisinet.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top