Απογοητευτικά κρίνονται τα αποτελέσματα της αποκαλούμενης αντίστροφης δημοπρασίας ομολόγων στην Πορτογαλία, κατά την οποία η Λισσαβόνα επαναγοράζει από την αγορά κρατικούς τίτλους, ώστε να αποδείξει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει το δανειακό της βάρος.
Κατά την σημερινή αντίστροφη δημοπρασία όμως, η Πορτογαλία προχώρησε σε επαναγορά τίτλων μόλις 14 εκατ. ευρώ έναντι συνόλου 4,913 δισ. ευρώ ομολόγων λήξης Ιουνίου. Η μέση απόδοση ανήλθε στο 2,267%, από 1,931% κατά την δημοπρασία της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία η συνολική αξία της επαναγοράς τίτλων Απριλίου και Ιουνίου είχε αγγίξει τα 110 εκατ ευρώ. Η μέση τιμή ήταν στο 100,7%. Επίσης, η Λισσαβόνα ανακοίνωσε ότι δεν προχώρησε σε καμία επαναγορά ομολόγων λήξης Απριλίου, συνολικού ύψους 4,252 δισ. ευρώ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top