Εχει βάθος το κύκλωμα των εικονικών ασφαλίσεων στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεώργιος Κουτρουμάνης, επισημαίνοντας οτι από ελέγχους των κατά τόπους υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντοπίσθηκαν περιπτώσεις που, ενώ υποβάλλονταν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μέσω διαδικτύου, δεν καταβάλλονταν εισφορές.
Ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκε οτι επρόκειτο για εικονική ασφάλιση «με δόλο και με σκοπό την απόδοση παροχών από το Ίδρυμα ή άλλους φορείς σε πρόσωπα που δεν τις δικαιούνταν».
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό σχετικά με το σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , έχουν δοθεί οδηγίες στις μονάδες του Ιδρύματος για ενέργειες...... στις περιπτώσεις που εντοπίζονται μη σύννομες πράξεις εκ μέρους των εργοδοτών, τόσο για τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται για τον εντοπισμό παρόμοιων περιπτώσεων όσο και για την ακολουθούμενη στη συνέχεια διαδικασία.
(asfalisinet.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top