Η χρήση καθαρών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να καλύψει το σύνολο σχεδόν των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών έως το 2050. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα που παρουσιάζει σήμερα η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF. Η έκθεση καταθέτει ένα ρεαλιστικό και επιτεύξιμο σενάριο που θα οδηγήσει αφενός σε καθαρή, φτηνή κι επαρκή ενέργεια για όλους κι αφετέρου σε μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά περισσότερο από 80% έως το 2050.
«Αν συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στα ορυκτά καύσιμα, θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα μέλλον αυξανόμενων εντάσεων γύρω από το ενεργειακό κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού και τις κλιματικές επιπτώσεις», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του WWF, Τζιμ Ληπ. «Σήμερα προσφέρουμε ένα εναλλακτικό σενάριο –πολλά υποσχόμενο και απολύτως επιτεύξιμο».
«Η έκθεση για την ενέργεια δείχνει πώς μέσα σε τέσσερις δεκαετίες μπορούμε να έχουμε μια ανθηρή παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, που θα τροφοδοτούνται από καθαρή, φτηνή και ανανεώσιμη ενέργεια, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η έκθεση δεν είναι απλώς ένα ακόμη σενάριο – είναι μια έκκληση για δράση. Μπορούμε να έχουμε ένα καθαρό και ανανεώσιμο μέλλον, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα».
Η έκθεση απαρτίζεται από δύο μέρη: ένα αναλυτικό σενάριο που προετοιμάστηκε..... από την έγκυρη εταιρία παροχής ενεργειακών συμβουλών, Ecofys, και μια κοινωνικοπολιτική ανάλυση από το WWF. Δείχνει πώς μέχρι το 2050 μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες μας σε ηλεκτρική ενέργεια, μεταφορές και βιομηχανική παραγωγή, μειώνοντας δραστικά – σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα - την παγκόσμια εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια.
Η ενεργειακή απόδοση κτιρίων, μηχανών και βιομηχανιών θα είναι ένα βασικό συστατικό στην επίτευξη του στόχου. Σύμφωνα με το σενάριο της Ecofys, έως το 2050, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μπορεί να είναι κατά 15% χαμηλότερη, σε σχέση με το 2005, παρά την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, της βιομηχανικής παραγωγής και του όγκου μεταφορών. Επιπλέον έως το 2050, η ενέργεια θα μπορεί να είναι διαθέσιμη σε επαρκείς ποσότητες ακόμα και στις πλέον απομονωμένες και ενεργειακά φτωχές περιοχές του πλανήτη.
Η παροχή επαρκούς, αξιόπιστης και καθαρής ενέργειας απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια και πολλές νέες επενδύσεις, όμως τα οφέλη θα είναι πολύ περισσότερα. Εκτιμάται πως τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων θα υπερσκελίσουν το κόστος των νέων επενδύσεων, το αργότερο έως το 2040 και τα καθαρά κέρδη έως το 2050 θα ξεπεράσουν τα $4 τρις. Επιπλέον οφέλη θα προέλθουν από την αποφυγή εντάσεων γύρω από την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αποφυγή περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
«Η έκθεση βασίστηκε σε συντηρητικές εκτιμήσεις, ενώ αποφύγαμε τις ακραίες υποθέσεις για νέες τεχνολογίες», δηλώνει ο Διευθυντής της Ecofys, Kees van der Leun. «Αυτό σημαίνει πως οι εκτιμήσεις μας για ένα βιώσιμο μέλλον έως το 2050 είναι μάλλον μετριοπαθείς».
Η έκθεση για την ενέργεια χαράζει επίσης έναν δρόμο που οδηγεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά περισσότερο από 80% έως το 2050, αυξάνοντας τις πιθανότητες να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
«Θα ζούμε διαφορετικά, αλλά καλύτερα», καταλήγει ο Τζιμ Ληπ. «Η ενέργεια πρέπει να παρέχεται σε όλους, χωρίς να υπονομεύσουμε το μέλλον του πλανήτη. Αυτή η έκθεση δείχνει πώς μπορούμε να το καταφέρουμε»
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top