Οι δείκτες εκτίμησης των μελλοντικών οικονομικών εξελίξεων προβλέπουν την τάση της οικονομίας και την εξέλιξή της. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο Δείκτης Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή, ο οποίος αποτυπώνει τις αντιλήψεις των πολιτών και των προσδοκιών τους για το μέλλον. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ανασφάλειας, η κατανόηση των απόψεων των πολιτών αποτελεί σημαντική γνώση για την μελλοντική καταναλωτική συμπεριφορά.
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή δημοσιεύεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δύο έγκυρους φορείς του οικονομικού γίγνεσθαι στη χώρα μας. Με την κατασκευή του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτή λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα, που χρονικά προηγούνται.
Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για το Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Δ’ Τρίμηνο του 2010)
Υπάρχουσα Κατάσταση
Η Ελληνική οικονομία παρουσιάζει χαρακτηριστικά οικονομίας σε βαθειά ύφεση, με την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών και τα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής αγοράς να μας δείχνουν μία οικονομία χωρίς αύριο.
Η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διαμορφώθηκε στο 12,4%, έναντι 9,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2009. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2010 ανήλθε σε 13,5%, έναντι 9,8% τον Οκτώβριο 2009. Ανησυχητικό είναι το ποσοστό....
της ανεργίας που καταγράφεται στους νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών το οποίο είναι 24,2%. Οι εκτιμήσεις  της Deutsche Bank για την ανεργία είναι 20% για το 2012. Η εκτίμηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι οι άνεργοι στο τέλος του 2011 μπορεί να αγγίξουν τους 1.150.000. Στην μελέτη του ΟΕΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2011 έχουμε εκτιμήσει ότι η ανεργία θα αυξηθεί περαιτέρω και μάλιστα με πιο γοργούς ρυθμούς. Προβλέπουμε ότι οι άνεργοι θα ανέλθουν στους 1.019.000 πολίτες μέσα στους πρώτους μήνες του 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,2% το Δεκέμβριο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου του 2009. Η Ελλάδα είναι πρώτη στον πληθωρισμό στην ΕΕ ενώ συγχρόνως εμφανίζεται να είναι και ως πρώτη στις ακριβές τιμές βασικών προϊόντων . Επιπλέον ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο του 2010 μειώθηκε κατά 20,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μειώνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό που αυξάνεται ο τιμάριθμος. Ο λόγος είναι ότι εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις σε βασικά είδη και υπηρεσίες ευρείας κατανάλωσης. 
Συνοπτικά Συμπεράσματα της Έρευνας 
Στη γνώμη των πολιτών για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση κυριαρχεί έντονη απαισιοδοξία. Ο δείκτης παρουσίασε μείωση κατά 8% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2010 και τρομερή μείωση κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών φαίνεται να οδηγεί τους καταναλωτές στην πρόβλεψη της αύξησης του κόστους ζωής.
Αρνητικές είναι οι προβλέψεις των πολιτών για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας τους προσεχείς 12 μήνες. Ο δείκτης προσδοκώμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας τους προσεχείς 12 μήνες διαμορφώθηκε στο 23,4, το 4ο τρίμηνο του 2010, μειούμενος κατά 13% μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο. Σε ότι αφορά στην πρόβλεψη των πολιτών για την πορεία της ανεργίας του προσεχείς 12 μήνες, επιδεινώνεται, και η τιμή του δείκτη προσδοκώμενης μεταβολής της ανεργίας υποχωρεί κατά 50% το 4ο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2009. 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην οικονομία και η ψυχολογία τους έχουν σημαντική επίπτωση αφού καθορίζουν την πορεία των δαπανών στην πραγματική οικονομία. Γίνεται αντιληπτό από την συνολική εξέταση των δεικτών ότι οι καταναλωτές θα περιορίσουν σημαντικά τις δαπάνες τους και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προσδοκούμε βελτίωση στην κατανάλωση τους επόμενους μήνες. 
Σε μία χρονική περίοδο που οι μισθοί βαίνουν μειούμενοι, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στα επίπεδα του 5,2% (Δεκέμβριο, 2010), η ανεργία καλπάζει και διαμορφώνεται στο 13,5% (Οκτώβριο, 2010) με μεγάλο θύμα τους νέους, οι τιμές των αγαθών αυξάνονται (και για ορισμένα αγαθά είναι πολύ υψηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές αντίστοιχων αγαθών στην ΕΕ), και οι εργαζόμενοι νιώθουν ολοένα και μεγαλύτερη ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ποτέ ο πολίτης να εκφράσει κάποια αισιοδοξία για το δικό του μέλλον και της χώρας του. Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων παραμένει χωρίς εργασία. Αρκετοί από τους συμπολίτες μας δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σε καθημερινή βάση. Ο μισθός έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη. Δεν υπάρχει καμία ασφαλής εκτίμηση για το πόσο θα διαρκέσει το ταξίδι στο σκοτεινό τούνελ που μπήκαμε, πορευμένοι στην βαθύτερη ύφεση της χώρας μας μετά την μεταπολίτευση.
Προτάσεις για την Οικονομική Κατάσταση
Συμπεραίνουμε, ότι δεν ακολουθεί η χώρα μας το σωστό δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Κρούουμε στη κυβέρνηση των κώδωνα του κινδύνου. Καλούμε την κυβέρνηση να μελετήσει την έρευνά μας, να λάβει υπόψη της τα συμπεράσματά της και βάσει αυτών να χαράξει σωστή πολιτική ως προς την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. Η φοροεισπρακτική πολιτική που ακολουθούμε, η παντελής έλλειψη ανταπτυξιακής πολιτικής, η μείωση του εισοδήματος του Έλληνα πολίτη και η αύξηση των τιμών όλων των βασικών αγαθών (καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα κοκ) είναι εμφανές που μας οδηγεί. Όχι πάντως στο σωστό δρόμο. 
Το κόστος δανεισμού από το μνημόνιο είναι δυσβάστακτο και οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό και αδυναμία εξυπηρέτησης του. Με μικρότερο κόστος δανεισμού οι θυσίες του Έλληνα πολίτη μπορεί να δώσουν διέξοδο από το θανάσιμο σπιράλ που έχει μπει η Ελληνική οικονομία.
Η εναλλακτική πολιτική που προτείνουμε απέναντι στο μνημόνιο είναι η δημιουργία ενός πολιτικού κλίματος που θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού κράτους και η παράλληλη δημιουργία αναπτυξιακών μέτρων. 
Είναι εμφανές ότι η ύφεση στην Ελληνική Οικονομία θα ενταθεί ακόμη περισσότερο. Η κατάσταση ρευστότητας θα συνεχίσει να υπάρχει και πολύ πιθανό να προκαλέσει κοινωνικές αναστατώσεις. Η κρίση ενδέχεται να απειλήσει το κοινωνικό σύστημα και να οδηγήσει σε έντονες κοινωνικές συρράξεις.

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε... 27 Ιανουαρίου 2011 - 12:37 π.μ.

Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο
http://taairetika.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top