Παρόλες τις προσπάθειες για τον ορισμό της έννοιας της τρομοκρατίας, εξακολουθεί να παραμένει ένας απροσδιόριστος όρος στο διεθνές δίκαιο. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη γλώσσα της καθημερινότητας, ο όρος φαίνεται να περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μορφή βίας. Αυτή η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον ορισμό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο όρος να είναι δεκτικός οποιασδήποτε ερμηνείας, με αποτέλεσμα να  αντιμετωπίζεται συχνά ως «βία την οποία εμείς δεν εγκρίνουμε».
Ένας ορισμός της τρομοκρατίας θα μπορούσε να είναι:  Ένοπλη εκτός πολέμου βία ή απειλή αυτής, με κίνητρα κατά περίπτωση εθνικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή ιδεολογικά, με έντονα τα στοιχείο του αιφνιδιασμού, της πρόκλησης έντονου αισθήματος τρόμου και ανασφάλειας, σε στόχους που είτε είναι άμαχοι, είτε, ως ένστολοι, εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονται σε επιχείρηση.
Λόγω  της διαφωνίας μεταξύ των κρατών σχετικά με την έννοια της τρομοκρατίας δεν υφίσταται καμία πολυμερής σύμβαση που να περιέχει ορισμό της, αλλά ούτε και συμφωνημένος κατάλογος που να προσδιορίζει τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα έχει καταλήξει σε μια ρεαλιστική λύση:  Σήμερα υπάρχουν 12 σημαντικές πολυμερείς  συμβάσεις που ρυθμίζουν και κωδικοποιούν τους διεθνείς κανόνες για την πρόληψη και την τιμωρία των πράξεων που θεωρούνται ευρέως ως τρομοκρατία. Επίσης ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έχουν ξεχωριστές συνθήκες για την αντιμετώπιση κάθε πράξης. Με αυτό τον τρόπο έχουν επιτευχθεί τμηματικές συμφωνίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο κύριος στόχος συνίσταται ότι οι πράξεις βίας πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς αναφορά στα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από αυτές π.χ. μαχητές για την απελευθέρωση ή φονταμενταλιστικές ομάδες. Φυσικά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και η διαμάχη μεταξύ των διαφορετικών απόψεων παραμένει. Τουλάχιστον όμως επιτεύχθηκε  καθολική αποδοχή σε πολλά σημεία.
Η ιστορία μας λέει, ότι η τρομοκρατία δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Έχει υπάρξει.... για χιλιάδες χρόνια, αλλά σήμερα υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να καταστεί πιο συχνή και πιο θανατηφόρα στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι, στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. θα υπάρξει μία παγκόσμια σύμβαση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία θα περιλαμβάνει και ένα κοινά αποδεκτό ορισμό της, ώστε εκτός από την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό, τα κράτη να συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτή νομοθεσία καθώς και σε στενότερη συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου εγκληματικού φαινομένου.
(K.A)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top