Με επίκαιρη ερώτησή του προς τα Υπουργεία Εσωτερικών – Οικονομικών – Εργασίας, ο βουλευτής κ Ν. Νικολόπουλος ζήτησε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Πατρέων, διευκρινίζοντας:
«Οι δημότες και όλοι οι πολίτες είναι καλό να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου Πατρέων, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του (Δήμος, ΔΕΥΑΠ, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Μουσική, Δημοτικό Ωδείο, ΔΟΥΠ, Δημοτικό Βρεφοκομείο, Παιδικοί Σταθμοί, ΑΔΕΠ, ΔΕΠΑΠ, ΑΝΑΔ, ΔΗΠΕΘΕ).
Τα στοιχεία που ζητάμε είναι συγκεκριμένα και αφορούν σε υποχρεώσεις: δάνεια, ανεξόφλητα εντάλματα, τιμολόγια που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί, υποχρεώσεις προς τρίτους (Δημόσιο και Ιδιώτες), σε έσοδα και χρηματικά υπόλοιπα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών.
Με τα αναλυτικά στοιχεία για τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις του Δήμου με 31/12/2010, θα έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ακολουθούμενη πολιτική από το Υπουργείο Εσωτερικών, έναντι του ΟΤΑ».

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top