Στα πλαίσια της επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου για τις Νέες Τεχνολογίες ο νόμος ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν υπηρετούν σε τάξη ( δηλαδή δεν έχουν διδακτικά καθήκοντα) δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για παρακολούθηση της παραπάνω επιμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε διάφορους φορείς (όπως πχ. το Υπουργείο Παιδείας ή τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα κ. ά.) ή τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης  αποκλείονται - με τη συγκεκριμένη διάταξη- από τις διαδικασίες  αυτής της  επιμόρφωσης. Φαίνεται όμως  ότι στην Αχαΐα υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε ό,τι αφορά τις παραπάνω διαδικασίες και αρκετοί εκπαιδευτικοί που δεν υπηρετούν στη σχολική τάξη, έχουν κατά περίεργο τρόπο  συμπεριληφθεί  στην παραπάνω διαδικασία. Φαίνεται ότι στην Αχαΐα η περίφημη «Διαύγεια» του κυρίου πρωθυπουργού  και οι εξαγγελίες περί νοικοκυρέματος της εκπαίδευσης της κυρίας Διαμαντοπούλου πάνε περίπατο προκειμένου να γίνει οτιδήποτε δυνατό ώστε να μοριοδοτηθούν πράσινοι εκπαιδευτικοί ενόψει των επικείμενων κρίσεων στελεχών εκπαίδευσης.  Στη διάθεση του ιστολογίου υπάρχουν και ονόματα εκπαιδευτικών, αλλά δεν τα δημοσιεύουμε   επειδή πιστεύουμε ότι η ευθύνη δε βαραίνει τόσο τους ίδιους τους παρανομούντες εκπαιδευτικούς αλλά εκείνους  που «κάνουν τα στραβά μάτια» προκειμένου να εξυπηρετήσουν κομματικές ανάγκες.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top