Για τα τέλη του πρώτου τρίμηνου 2011 προσδιορίζεται η έκδοση και διάθεση ομολόγων Διασποράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό στις τοπικές αγορές της Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει ήδη καταθέσει τις αιτήσεις εισαγωγής των ομολόγων της Διασποράς και αναμένει τις σχετικές εγκρίσεις μέχρι το τέλος του μήνα.
Σε κάθε περίπτωση οι νομοθετικές απαιτήσεις δεν είναι ίδιες καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τις αντίστοιχες Αρχές του Καναδά και της Αυστραλίας. Εκτίμηση στελεχών του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι μετά την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων στις αρμόδιες εποπτικές αρχές η έκδοση των Ομολόγων της Διασποράς θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά από δύο περίπου μήνες.
Εκτιμήσεις τοποθετούν στα 1,5 δισ. ευρώ την οροφή του ποσού που θα μπορούσε να αντλήσει η Ελλάδα από συνδυασμένες εκδόσεις ομολόγων της Διασποράς, ωστόσο σημειώνουν πως η επιτυχία των εκδόσεων θα εξαρτηθεί αφενός από το επιτόκιο και αφετέρου από την αποτελεσματικότητα του roadshow της ελληνικής κυβέρνησης και την αποτελεσματικότητα των επαφών με την ελληνική ομογένεια.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top