Με βάση πληροφορίες οι ενταγμένοι στις μαύρες λίστες του Τειρεσία φθάνουν τα 1,45 με 1,5 εκατ φυσικά πρόσωπα και εταιρίες.
Το επίπεδο αυτό αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το σύστημα και αποδεικνύει ότι το 15% περίπου  των ενεργών πολιτών της χώρας είναι στην μαύρη λίστα του Τειρεσία.
Στις μαύρες λίστες του Τειρεσία εντάσσονται όσοι είναι ασυνεπείς ή έχουν δηλώσει αδυναμία να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
Το ύψος της μαύρης λίστας 1,5 εκατ αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών και κατανέμονται 1,15 εκατ φυσικά πρόσωπα περίπου και 350 χιλ νομικά πρόσωπα.
Από τα αξιοσημείωτα περίπου 12000 έλληνες έχουν υποβάλλει αίτημα πτώχευσης ως φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση του νέου νόμου περί ατομικής χρεοκοπίας.
Αυτό είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Όμως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Τειρεσία ....έφθασε η μαύρη λίστα του Τειρεσία να αριθμεί περίπου 1,5 εκατ μέλη...
(bankingsnews.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top