Με δυσπερίγραπτη έκπληξη η PIZZA FAN διαβάζοντας την εφημερίδα Πρώτο Θέμα ενημερώθηκε ότι ΤΑΧΑ ανήκει σε μια από τις επιχειρήσεις που δήθεν χρωστάει στην Εφορία και ως εκ τούτου ανήκει στην «κρυφή λίστα» με τα μεγάλα ονόματα που το κράτος πήγε να χαρίσει συνολικά το ποσόν των 24 εκ. ευρώ, ανήκει στην «κρυφή λίστα» με τα μεγάλα ονόματα που είτε έχουν πτωχεύσει εδώ και χρόνια, είτε έχουν πρόστιμα από πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το ανακριβές και ουσιαστικά παραπλανητικό δημοσίευμα ως προς την PIZZA FAN και σας δηλώνουμε τα ακόλουθα:
   1. Η PIZZA FAN σήμερα με κύκλο εργασιών δικτύου 40 εκ. € δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος.
   2.  Η PIZZA FAN σήμερα δεν έχει καμία οφειλή σε κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
   3. Η PIZZA FAN σήμερα επιχειρεί χωρίς καθόλου τραπεζικό δανεισμό.
   4. Η PIZZA FAN πληρώνει 2.1 εκατομμύρια € ετησίως καθαρές αποδοχές στην μισθοδοσία 320 υπαλλήλων που απασχολεί στην έδρα της. Από αυτή την μισθοδοσία προκύπτει 1,0 εκ. € ετησίως ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες καταβάλλονται κανονικά στο ΙΚΑ.
   5. Επί πλέον... το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων – franchise της εταιρείας απασχολεί περίπου 920 εργαζόμενους, με καθαρές αποδοχές περίπου 6,0 εκ. € ετησίως, από τις οποίες απορρέουν περίπου 1,8 εκ. € ετησίως ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ.
Επομένως, στο σύνολό της η εταιρεία PIZZA FAN απασχολεί 1.240 εργαζόμενους, με καθαρές αποδοχές 8,0 εκ. € ετησίως, ως εκ τούτου το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ ανέρχεται στο ύψος των 2,8 εκ. € ετησίως τα οποία καταβάλλονται εμπρόθεσμα και με συνέπεια στις καθορισμένες ημερομηνίες καταβολής τους.
   6. Η εταιρεία δεν έχει καμία οφειλή προς την Εφορία και επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι έχει κλείσει με τακτικούς ελέγχους όλα τα οικονομικά έτη μέχρι το 2006 καθώς και έχει περαιώσει όλα τα υπόλοιπα έτη μέχρι και το 2010, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο (Ν.3888/2010).
Ετησίως το σύνολο του δικτύου της PIZZA FAN πληρώνει πάνω από 2,0 εκ.€  σε φόρους.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εν λόγω πρόσφατος νόμος έδωσε τη δυνατότητα να περαιώσουν ΜΟΝΟΝ εταιρείες οι οποίες δεν είχαν χρέη προς το Δημόσιο, πράγμα που αποδεικνύει του λόγου το αληθές!
   7. Η εταιρεία είχε μια παλαιότερη οφειλή προς το ΙΚΑ η οποία ρυθμίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 112-116 του Καν.Ασφ.ΙΚΑ, που τροποποιήθηκαν από τα αρ.49-55 του Ν.2676/99 και του Ν.3232/04 και εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα.
Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εν λόγω νόμος έδωσε τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ρύθμιση αυτή  ΜΟΝΟΝ εταιρείες οι οποίες δεν είχαν τρέχουσες οφειλές προς το ΙΚΑ, πράγμα που ξανά αποδεικνύει του λόγου το αληθές!
Δια της παρούσης η PIZZA FAN θέλει να καταστήσει σαφές όχι μονάχα ότι το εν λόγω δημοσίευμα είναι ανακριβές και ουσιαστικά παραπλανητικό, τουλάχιστον όσον αφορά αυτήν, αλλά να εφιστήσει την προσοχή όλων όσων έχουν τη δύναμη να πληροφορήσουν – παραπληροφορήσουν την ελληνική κοινωνία διαδίδοντας και εντάσσοντας μια καθ’ όλα υγιή επιχείρηση  (η οποία επιχειρεί και προς όφελος του κράτους και προς όφελος των εργαζομένων), σε μια κρυφή ή φανερή λίστα με μεγάλα ονόματα που χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, ιδιαιτέρως σε μια εποχή που όλοι μας γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητη είναι.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top