Τα πρόσφατα τραγικά συμβάντα με την αυτοκτονία του Έλληνα οικοδόμου στην Ακράτα και τον θάνατο του αλλοδαπού εργάτη στο Υπουργείο εργασίας έρχονται να αποδείξουν τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση στην χώρα μας. Άνθρωποι φτωχοί από τον τρίτο κόσμο και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, άνθρωποι χωρίς εργατική συνείδηση πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο της χώρας έτσι ώστε να εργάζονται χωρίς μέτρα προφύλαξης, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη τις περισσότερες φορές και φυσικά με πολύ χαμηλό μεροκάματο. Με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο εκμεταλλευόμενο τους ανθρώπους αυτούς κερδίζει μεγάλα ποσά, τα οποία χάνει η Πατρίδα και οι Έλληνες εργαζόμενοι παραμένουν άνεργοι ή στην καλύτερη περίπτωση υποαπασχολούμενοι γιατί δεν μπορούν να δεχτούν τέτοιου επιπέδου αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
Έτσι ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, της ανέχειας και της υποβάθμισης των συνθηκών εργασίας συνεχώς μεγαλώνει και περιλαμβάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ο ΛΑ.Ο.Σ εδώ και χρόνια έχει επισημάνει ότι η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση και η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής είναι ένα κύριο εργαλείο στα χέρια του κεφαλαίου προκειμένου να αποκομίσει κέρδη και κυρίως να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο ίδιος ο Μάρξ στο βιβλίο του ‘’ Η πάλη των τάξεων’’ τονίζει ότι η εισαγωγή ξένων εργατών από την μια περιοχή σε μία άλλη λειτουργεί προς όφελος του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών και κατά του ντόπιου εργατικού πληθυσμού. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους εργαζομένους στην Πατρίδα μας πρέπει να η Πολιτεία να λάβει αυστηρά μέτρα για περιορισμό της λαθρομετανάστευσης, αυστηρή τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται εις βάρος των ντόπιου εργατικού δυναμικού τους ανθρώπους αυτούς (υψηλά πρόστιμα, κλείσιμο επιχείρησης ακόμα και φυλάκιση) και φυσικά κατάργηση του θεσμού των ενσήμων, ο οποίος μετρά 80 χρόνια ζωής και πρέπει να πάρει σύνταξη, και αντικατάσταση αυτού με ένα φόρο επί του τζίρου της κάθε επιχείρησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ‘’μαύρη’’ εργασία. Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση χρειάζεται.  
(από την Ν.Ε  Αχαίας του ΛΑ.Ο.Σ)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top