«Καταιγίδα» 30 νέων μέτρων με στόχο να εισπραχθούν 11,9 δις. ευρώ περιλαμβάνει το αναθεωρημένο Μνημόνιο.
Από αυτά τα 5 δις. ευρώ αποτελούν το συμπληρωματικό πακέτο το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα λάβει η κυβέρνηση - το Φθνινόπωρο του 2011 - σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις από τους δημοσιιονιομικούς στόχους.
Τα μέτρα που αναμένεται να επιτείνουν την ύφεση και να αυξήσουν την ανεργία, δεν αποκλείεται να επιφέρουν και τις πρώτες σοβαρές ρωγμές στην κοινωνία.
Ακολουθεί ο κατάλογος με τα νέα μέτρα:
1. «Ψαλίδι» 10% στους μισθούς των ΔΕΚΟ
2. Η αμοιβή από δεύτερη δουλειά στο Δημόσιο περιορίζεται στο 10% της κύριας
3. «Οροφή» τα 4.000 ευρώ (μικτά) για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ
4. Αύξηση 30%, στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών
5. Νέες περικοπές κατά 5% στις λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου ( 100 εκατ. ευρώ)
6. Μείωση των επιχορηγήσεων κατά 100 εκατ. ευρώ.
7. Περικοπές οικογενειακών επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια ( 150 εκατ. ευρώ)
8. Μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ των στρατιωτικών δαπανών
9. Μείωση κατά 900 εκατ. ευρώ των φαρμακευτικών δαπανών στα ασφαλιστικά ταμεία
10. Εξίσωση από 15/11/2011 του ΕΦΚ σε πετρέλαιο θέρμανσης - κίνησης ( 400 εκατ. ευρώ)
11. Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ από 11% σε 13% και
του μειωμένου από 5,5% σε 6,5% ( 800 εκατ)
12. Αύξηση δικαστικών παραβόλων ( 100 εκατ. ευρώ)
13. Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ( 200 εκατ. ευρώ)
14. Επιβολή φορολογικών προστίμων ( 400 εκατ. ευρώ)
15. Επίλυση φορολογικών υποθέσων ( 300 εκατ. ευρώ)
16. Ανανέωση αδειών τηλεπικοινωνίας ( 350 εκατ. ευρώ)
17. Ανανέωση συμβάσεων παραχώρησης ( 250 εκατ. ευρώ)
18. Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο πλέον του κανόνα της 1 πρόσληψης
ανά 5 συνταξιοδοτήσεις ( 660 εκατ)
19. Επιβολή ΕΦΚ στους χυμούς και τα αναψυκτικά ( 300 εκατ. ευρώ)
20. Δεύτερη αναθεώρηση αντικειμενικών τιμών ( 200 εκατ. ευρώ)
21. Αναστολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων ( 250 εκατ. ευρώ)
22. Εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ από την αναδιαργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης
23. Αυστηρότερα τεκμήρια φορολόγησης ( 100 εκατ. ευρώ)
24. Μείωση των επιδοτήσεων στις ΔΕΚΟ κατά 800 εκατ. ευρώ
25. Μέιωση των εποδομάτων ανεργίας κατά 500 εκατ. ευρώ
26. Πώληση αδειών τυχερών παιγνιδιών ( 625 εκατ. ευρώ)
27. Διεύρυνση βάσης ΦΠΑ ( 300 εκατ. ευρώ)
28. Πλήρη εφαρμογή του πράσινου φόρου ( 150 εκατ. ευρώ)
29. Νέος ειδικός φόρος στα αυθαίρετα ( 100 εκατ. ευρώ)
30. Περικοπή 500 εκτα. ευρώ στις δαπάνες του ΠΔΕ

Μ. Χριστοδούλου

www.bankingnews.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top