Αύγουστος 2010...
Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την κατάρτιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011, Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική εγκύκλιο, δίνει κατευθύνσεις-οδηγίες στις υπηρεσίες του δημοσίου.

Δείτε τώρα τι γράφει στην παράγραφο 4, η πιο πάνω εγκύκλιος....
4. Με βάση τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος και τις δεσμεύσεις της χώρας μας, όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να καταρτίσουν αν όχι πλεονασματικούς, τουλάχιστον ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς.
Για το ισοζύγιο του προϋπολογισμού, κατά τα ανωτέρω δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη πιστωτικά έσοδα, έσοδα από ρευστοποίηση ομολόγων, μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων και το.... ταμειακό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, στο σκέλος των εξόδων δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές για χρεολύσια και αγορές χρεογράφων (ομόλογα, μετοχές κ.λπ.)
Τι είναι όμως τα πιστωτικά έσοδα;
Ένας έξυπνος τρόπος να παρουσιάσεις τα δάνεια, ως έσοδα..
Λέει λοιπόν το ΥΠΟΙΚ στους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, να μην συμπεριλάβουν στον προτεινόμενο προϋπολογισμό τους πιστωτικά έσοδα..
Για να δούμε όμως, έχει  ο προϋπολογισμός του 2011 , πιστωτικά έσοδα;;
Όπως θα διαπιστώσετε τόσο από τον πιο πάνω σύνδεσμο του προϋπολογισμού όσο και από την εικόνα που ακολουθεί, πράγματι υπάρχουν πιστωτικά έσοδα...

Το συνολικό ύψος τους είναι 64,879 δις ευρώ, δηλαδή τα μισά έσοδα είναι από δάνεια και οι μισές δαπάνες για αποπληρωμή του χρέους.
Τα 40 δις από τα 64,879 δις των εσόδων θα προέλθουν από τα δάνεια της τρόικας του 2011.
Το θέμα που προκύπτει εδώ είναι γιατί αφού στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί πιστωτικά έσοδα, δόθηκε οδηγία σε όλες τις υπηρεσίες να μην λάβουν υπόψη πιστωτικά έσοδα ;;
Αν υπάρχουν και άλλα έσοδα από παλαιά δάνεια ή έντοκα γραμμάτια γιατί δεν φαίνονται;;
Ποιος ο λόγος, μήπως για να "κρύψουν" ή να μαγειρέψουν τα έσοδα και ενδεχομένως να παρουσιάσουν μέσα στο 2011 αυξημένα έσοδα;;
Λέμε τώρα εμείς, μπορεί και να κάνουμε λάθος..
Δεν τα ξέρουμε και όλα.
Δείτε τώρα τι γράφει, το έγκριτο, αξιόπιστο και πάντα ενημερωμένο KΕΦΑΛΑΙΟ (Capital) , Τα «νούμερα» δεν βγαίνουν....


ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ.
 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top