Χαμένα πάνε τα φορολογικά μέτρα λόγω της ύφεσης αλλά και της καθυστέρησης στην ανασύσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Φέτος υπολογίζεται ότι στα κρατικά ταμεία θα φτάσει μόνο το 50% του προϋπολογισμού των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, ενώ το 2011 τα πράγματα θα είναι χειρότερα: εκτιμάται εξ αρχής ότι θα εισπραχθεί μόνο το ένα τρίτο των φόρων και άλλων εισφορών.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε ποτά, τσιγάρα και πετρέλαιο που επηρεάζονται πιο πολύ από την κρίση που βιώνει η Ελλάδα, εισερχόμενη στον τρίτο συνεχή χρόνο ύφεσης, μείωσης κατανάλωσης και συρρίκνωσης εισοδημάτων πολιτών και επιχειρήσεων.
Οι αριθμοί που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός είναι χαρακτηριστικοί. Το 2010, σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, ελήφθησαν μέτρα αξίας 9,2 δισ. ευρώ για να αποδώσουν τελικά μόνο 5,8 δισ. ευρώ. Το 2011, το πακέτο εισπρακτικών μέτρων ύψους 7,8 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα κατά 4,1 δισ. ευρώ.
* Σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού, από 2,88 δισ. ευρώ που υπολογιζόταν να φτάσουν στα ταμεία το 2010 μέσα από τις διαδοχικές αυξήσεις ειδικών φόρων στα καύσιμα, στο αλκοόλ, στον καπνό, στα τσιγάρα και σε είδη πολυτελείας, τελικά υπολογίζεται ότι θα λάβει το Γενικό Λογιστήριο μόνο 2 δισ. ευρώ.
* Από το 1,45 δισ. ευρώ που θα απέδιδε στα... χαρτιά ο υψηλότερος συντελεστής ΦΠΑ, τελικά η απόδοση που τώρα αναμένεται για το 2010 περιορίζεται σε 850 εκατ. ευρώ.
* Από την έκτακτη εισφορά η απώλεια είναι μικρότερη. Το κράτος υπολογίζει σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,19 δισ. ευρώ που είχε υπολογίσει.
* Η περαίωση υπολογίζεται ότι με την παράταση θα περιορίσει το έλλειμμα κατά 550 εκατ. ευρώ..... αντί για 700 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά εκτιμηθεί για το 2010.
Αρχισαν ήδη τις εκπτώσεις
Οσο για το 2011, στον νέο προϋπολογισμό έχουν ήδη αρχίσει οι εκπτώσεις:
* Από 1 δισ. ευρώ που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα φέρει η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ που έγινε το 2010 (καθώς θεσπίστηκε στη διάρκεια του έτους και έτσι ένα μέρος της ετήσιας απόδοσης θα καταγραφεί στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2011) περιορίζεται η πρόβλεψη στα 750 εκατ. ευρώ.
* Στα τσιγάρα, παρά τη φημολογούμενη αλλαγή του τρόπου φορολόγησης η οποία δεν εγγράφεται επισήμως στον προϋπολογισμό, τα έσοδα περιορίζονται από 300 σε 250 εκατ. ευρώ.
* Οι φόροι σε είδη πολυτελείας θα φέρουν τα μισά από τα προσδοκώμενα (50 έναντι 100 εκατ. ευρώ).
* Τα πράσινα τέλη στις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν υπολογίζεται να φέρουν 150 αντί για 300 εκατ. ευρώ.
* Υπάρχουν και κάποια μέτρα που αναμένεται να έχουν φέτος μεγαλύτερη απόδοση, όπως η εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις (1 δισ. ευρώ αντί για 600 εκατ. ευρώ) και η απόδοση των τεκμηρίων φορολόγησης (700 αντί για 400 εκατ. ευρώ). 
(enet.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top