Μετά από πιέσεις των ανθρώπων της Τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ και  ΕΚΤ), είναι πολύ πιθανό να υλοποιηθεί επιτέλους η πραγματική αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με περικοπές στους εξοπλισμούς αλλά και με κατάργηση στατικών και άχρηστων Σχηματισμών και Μονάδων από περιοχές από τις οποίες δεν μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στο σύστημα εθνικής ασφάλειας.
Η αναδιοργάνωση της δομής δυνάμεων θα πρέπει βέβαια να είναι σε πλήρη αρμονία με την αναθεώρηση / ανανέωση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας.
Οι Σχηματισμοί, οι Μονάδες καθώς και οι υπάρχοντες αλλά και τυχόν νέοι εξοπλισμοί θα πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως την Εθνική Άμυνα.
Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς καθώς δεν είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν τόσοι Σχηματισμοί και Μονάδες διασκορπισμένες κατά μήκος των βορείων συνόρων μας, από όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός / πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας!!!
Στην εικόνα (Βήμα, 17/11/10) φαίνονται οι προτάσεις οι οποίες κυριαρχούν στους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφορικά με τις προτεινόμενες περικοπές στις Μονάδες και τα μέσα των ΕΔ.
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των Μονάδων της Θράκης των νήσων και των εφεδρειών  με προσωπικό και μέσα τα οποία θα εξοικονομηθούν από τις καταργούμενες Μονάδες γιατί η επικρατούσα κατάσταση είναι επιεικώς δραματική και οι υπάρχουσες δυνάμεις στην κατάσταση την οποία ευρίσκονται είναι αμφίβολο  αν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απειλή εναντίον της Εθνικής μας  Ασφάλειας.   
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top