Αύξηση κατά 3,75% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο σηµείωσε τον Οκτώβριο η ανεργία, ανεβάζοντας στους 711.000 τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων ανέργων στον ΟΑΕ∆.
Οι επιδοτούµενοι άνεργοι ανέρχονται σε 183.161 και εµφανίζονται µειωµένοι κατά 7,46% (14.761 άτοµα)
σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Παρατηρείται επίσης αύξηση των εποχικά επιδοτουµένων ανέργων τουριστικών επαγγελµάτων κατά 1.765 άτοµα.
Από τους εγγεγραµµένους ανέργους, 217.426
(35,69%) είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ από 12 µήνες και πλέον, ενώ 391.823
(64,31%) είναι εγγεγραµµένοι για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών.
Το 35,11% των ατόµων που αναζητούν εργασία διαµένουν ..... στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 20,64% των ανέργων καταγράφονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 91.594, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,03% από τον προηγούµενο µήνα και µείωση 9,78% συγκριτικά µε τον Οκτώβριο του 2009.
Οι απολύσεις
Οι απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου) έφτασαν τις 31.241,
οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 77.850
– αντανακλώντας κυρίως το τέλος της τουριστικής περιόδου – και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 26.805.
Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου κατά τον Οκτώβριο, ανέρχεται σε 109.091, το 71,36% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
(tanea.gr)
 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top