(του Δημήτρη Ρίζου)
ΔΕΝ έχουμε πλέον απορίες γιατί το ελληνικό κράτος έφθασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας…
…Αλλά συχνά έρχονται στη δημοσιότητα και νέα στοιχεία της πασοκικής διαχείρισης, που είναι απίστευτα!..
ΗΛΘΕ στα χέρια μου επίσημο έγγραφο (με σφραγίδες και υπογραφές) της κρατικής Αγροτικής Ασφαλιστικής με ημερομηνία 10.5.2002, το οποίο μας πληροφορεί:
«Ο υπάλληλος Ανδρέας Δ. έχει σύνολο αποδοχών για το έτος 2001 το ποσό των 37.767.637 δραχμών!!!
»Από τα 37 τόσα εκατομμύρια της ετήσιας αποζημίωσης του Ανδρέα Δ., τα 21.955.455 δρχ. αποτελούν υπερωριακή αποζημίωση»!!!
ΕΠΕΙΔΗ τα υπέρογκα ποσά είναι απίστευτα, σας παραθέτω και τους λόγους τους οποίους γνωστοποιεί ο διευθυντής της κρατικής Αγροτικής Ασφαλιστικής που υπογράφει και το αποκαλυπτικό έγγραφο. Λέει, λοιπόν:
«Το ποσόν της υπερωριακής αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένο, αφενός μεν λόγω του μεγάλου αριθμού ωρών καθημερινής απασχόλησης, ακόμη και Σαββατοκύριακα και λοιπές αργίες, αφετέρου δε λόγω του ότι για τις περισσότερες από τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης η αμοιβή ανέρχεται στο 150% μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 2874/2000…».
ΤΟ φαντάζεσθε; Υπερωρίες 22 εκατομμύρια (παρά κάτι) δραχμές!!! Δηλαδή 1.833.000 δραχμές τον μήνα!!! Και αυτά μόνο για υπερωρίες!!!
Προσθέστε τώρα και άλλα 15.812.482 δραχμές του τακτικού μισθού του – δηλαδή ΕΝΑ εκατομμύριο τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες δραχμές τον μήνα. Και συγκρατήστε την έκπληξή σας!..
ΕΠΕΙΔΗ είναι εξωπραγματικά τα παραπάνω, σας παραθέτω το επίσημο έγγραφο της Αγροτικής Ασφαλιστικής, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 50 και ημερομηνία 10.5.2002…
(Αδέσμευτος Τύπος)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top