Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, σε περίπτωση που δεν καθοριστεί έγκαιρα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τα καθήκοντα τους στις προσεχείς εκλογές ανάδειξης των αιρετών στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους.
Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. έχει ενημερώσει με έγγραφο της το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις προθέσεις της. Όπως επίσης και για το γεγονός ότι, από το 2005 η εκλογική αποζημίωση που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώθηκε στα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, τα οποία από 365,00 ευρώ με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 20% και έφτασαν τα 295,50 ευρώ.
Tο ποσό αυτό δεν καλύπτει ούτε καν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, πόσο μάλλον την απασχόληση τους στη διαδικασία των εκλογών.
Στο έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι μόνοι στην ουσία που απασχολούνται για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων.
Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού αναμένουν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άμεσα, τον ορισμό συνάντησης, με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, για τη συζήτηση του πιο πάνω αιτήματος καθώς και των υπολοίπων αιτημάτων που επανειλημμένα έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία και το Υπουργείο αρνείται όχι μόνο να δώσει λύσεις αλλά και να τα συζητήσει.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top