Το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να υποστεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ήταν να μειωθούν περαιτέρω οι καταθέσεις κατά 10 δις ευρώ. Έως τώρα οι καταθέσεις έχουν μειωθεί συνολικά 25 δις ευρώ και το χειρότερο σενάριο είναι η μείωση να φθάσει τα 35 δις ευρώ..
Αν και τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν σταθεροποίηση, ωστόσο αν επιβεβαιωθεί η αρνητική εκτίμηση για επιπλέον απώλειες καταθέσεων 10 δις ευρώ, οι τραπεζίτες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν θα ανακύψει συστημικό πρόβλημα στο κλάδο και για να αποφευχθούν οι καταρρεύσεις τραπεζών θα οδηγηθούν ορισμένες σε κρατικοποίηση.
Με βάση εσωτερική μελέτη μεγάλης ελληνικής τράπεζας –επειδή δεν την έχει κοινοποιήσει ακόμη δεν αναφέρεται – έλαβε υπόψη τις ορισμένες παραδοχές και κατέληξε σε τρία βασικά συμπεράσματα.
1)Το δομικό πρόβλημα των τραπεζών είναι η ρευστότητα έχουν δανεισθεί 96 δις ευρώ και όχι τα κεφάλαια.
Τα 96 δις ευρώ κατανέμονται 50 δις ομόλογα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Περίπου 25 δις ευρώ οι απώλειες καταθέσεων και 20 δις ευρώ άλλες χρηματοδοτήσεις, εκδόσεις και απόθεμα.
Επίσης από τα αξιοπερίεργα η Εθνική έχει δανεισθεί 25 δις ευρώ και η Eurobank 20 δις ευρώ δηλαδή 45 δις ευρώ ή περίπου το 50% του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών.
2)Εκτιμάται ότι αν υπάρξει περαιτέρω εκροή 10 δις ευρώ στις καταθέσεις και από 25 δις οδηγηθεί ο κλάδος σε μείωση 35 δις ευρώ τράπεζα ή τράπεζες θα βρεθούν σε αδιέξοδο ρευστότητας. Τα 25 δις ευρώ εγγυήσεις όχι μόνο θα χρειασθούν ίσως και να μην φθάσουν. Ο κίνδυνος κρατικοποίησης θα είναι ορατός.
3)Το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι ενώ η εκροή στο εξωτερικό έχει σχετικά μειωθεί αλλά έχει αυξηθεί η μείωση καταθέσεων από εταιρίες και φυσικά πρόσωπα καθώς ελλείψει ρευστότητας δαπανούν από τα έτοιμα. Κοινώς τρώνε από τα έτοιμα δηλαδή τις καταθέσεις.
Οι τράπεζες και τα στελέχη γνωρίζουν ότι το πρόβλημα των καταθέσεων μπορεί να προκαλέσει συστημικό πρόβλημα και ή θα προχωρήσουν σε μείωση του ενεργητικού τους ώστε να χρειάζονται λιγότερη ρευστότητα ή σε συγχωνεύσεις μεταξύ τους ως απόρροια όμως του αδιεξόδου που θα έχει βρεθεί ή τείνει να βρεθεί το σύστημα.
(Πέτρος Λεωτσάκος -www.bankingnews.gr) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top