Ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι για την εκροή καταθέσεων περίπου 25 δισ. ευρώ υπεύθυνοι ήταν οι εφοπλιστές, οι πάσης φύσεως επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα, μία νέα ομάδα προκύπτει και αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν συμβάλλει στη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ.
Το ακριβώς έχει συμβεί;
Λόγω της γενικότερης κρίσης οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν προβεί σε μία κίνηση που δε συνάδει με την γενικότερη επενδυτική τους πολιτική στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες από το χώρο των τροφίμων, του λιανεμπορίου, ηλεκτρονικών ειδών και άλλες, έχουν μεταφέρει καταθέσεις τους στο εξωτερικό, στις μητρικές τους εταιρείες δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα, το φαινόμενο αυτό της εκροής, πιο ελεγχόμενα όμως τώρα, συνεχίζεται. Με βάση όλες τις ενδείξεις, παρόλα αυτά, ο Αύγουστος αποδείχθηκε μήνας σχετικής σταθεροποίησης. Ωστόσο ουδείς μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει στο εγγύς ή απώτερο μέλλον.
(bankingnews.gr)


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top