Στα 413,5 δισ. ευρώ ή στο 179,1% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε το εξωτερικό χρέος του συνόλου της ελληνικής οικονομίας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αναδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα βρέθηκε εκτός αγορών λίγους μήνες αργότερα.
Από τα στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), προκύπτει αύξηση του εξωτερικού χρέους της χώρας κατά 12% στο πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου και οριακή άνοδος κατά 1,2% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Σε απόλυτους αριθμούς, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 44,3 δισ. ευρώ και μέσα σε ένα τρίμηνο κατά 4,9 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το επιπλέον χρέος του δημόσιου τομέα, καθώς αυτό αυξήθηκε κατά 17,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το ίδιο περυσινό διάστημα, όταν το εξωτερικό χρέος του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 2,9% μόλις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εξωτερικό χρέος των τραπεζών στο πρώτο τρίμηνο του 2010 έμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το περυσινό (αυξήθηκε μόλις 0,8%), ενώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009 κατέγραψε μείωση 0,2%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τράπεζες έβαλαν φρένο στον δανεισμό εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ παραπέμπει και στο γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έβρισκαν με μεγάλη δυσκολία δανεικά.
Μάλιστα, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός των τραπεζών μειώθηκε κατά 10,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι του πρώτου τριμήνου του 2009. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια για πολλά χρόνια, καθώς την περίοδο των πρώτων τριών μηνών του 2010 είχαν αρχίσει τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας, που θα συμπαρέσυρε αρνητικά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ετσι, έβρισκαν χρηματοδότηση για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους να αυξηθεί κατά 7,6%.
Μάλιστα, από τα στοιχεία που καταγράφει η ΤτΕ, στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν κατά 65,3% τον δανεισμό τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Συνολικά, έφτασε στα 60,9 δισ. ευρώ από 36,8 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο και είναι ενδεικτικό της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ.
Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, το εξωτερικό χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 8,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ και σε επίπεδο Δημοσίου ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε κατά 40,8%, όταν ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε κατά 7,6%.

(του Σωτήρη Νικα -Καθημερινή)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top