ΤΕΜΠΜΕ
Α΄Εξάμηνο: 39.879 Εγγυημένα δάνεια, 434 δάνεια ανά ημέρα, 4.149.958.686 € συνολικό ύψος δανείων, 45.108.246 € εκταμιεύσεις δανείων ανά ημέρα!
Β’ Εξάμηνο: 2.462 Εγγυημένα δάνεια, 23 δάνεια ανά ημέρα, 147.726.452 € συνολικό ύψος δανείων, 1.380.621 € εκταμιεύσεις δανείων ανά ημέρα!!

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν το υφιστάμενο πρόγραμμα ρευστότητας που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές το 2009.

Προ 4ων μηνών ανακοινώθηκαν απ’ το ΤΕΜΠΜΕ 2 νέα προγράμματα με πομπώδεις εξαγγελίες.
1.Εγγύησης Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ και
2.Εγγύησης Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Όσον αφορά το πρώτο πρόγραμμα που λήγει στις 31 Ιουλίου 2010, μέχρι σήμερα το ΤΕΜΠΜΕ δεν έχει δεχτεί καμία αίτηση προς έγκριση.!!!!!!
Επί πλέον στις 30-6-2010 έληξε η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των φορολογικών υποχρεώσεων, του Υπουργείου Οικονομικών (Παπακωνσταντίνου), με αποτέλεσμα να επιβάλλεται πρόστιμο σε όποια ρύθμιση γίνει απ’ εδώ και πέρα.
Το γεγονός αυτό ακυρώνει το προσδοκώμενο όφελος του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ, για όσες επιχειρήσεις ζητήσουν την εγγύηση χαμηλότοκων δανείων προς κάλυψη των φορολογικών τους υποχρεώσεων, στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει, μέχρι τέλος Ιουλίου 2010.
Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα μέχρι σήμερα ο αριθμός των αιτημάτων που έχει φτάσει στο ΤΕΜΠΜΕ δεν ξεπερνά τα δάκτυλα ενός χεριού.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top