(Το παρακάτω άρθρο είναι της Δήμητρας Καδδά και γράφτηκε στην Οικονομία στις 09/11/2003 )!!

Με δανεικό χρόνο λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστημα, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις, που συζητήθηκε στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομίας. Οπως επισημαίνεται σε αυτήν, η τελευταία μεταρρύθμιση δεν συνέβαλε στην εξοικονόμηση πόρων.

Πλέον, το βάρος «πέφτει» στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία καλείται να ανοίξει ξανά το θέμα συντάξεις, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα μισά τουλάχιστον ευρωπαϊκά κράτη. Η νέα αναθεώρηση του συστήματος, με τη δημιουργία ιδιωτικών επικουρικών ταμείων, θεωρείται επιβεβλημένη για την Ελλάδα, αλλά και για την Ιταλία, όπως και η άσκηση ιδιαίτερα σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής (άποψη που έχει ήδη εκφραστεί και από στελέχη της κυβέρνησης) που θα προσφέρει υψηλά πλεονάσματα για τα επόμενα 20 χρόνια.
«Ασφυξία»
Διαφορετικά, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα ελλείμματα και αναγκαστικά θα περιοριστούν όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές δαπάνες: (υγείας, παιδείας), καθώς όλο και περισσότεροι πόροι θα οδεύουν στις συντάξεις.
Οπως επισημαίνεται, η μεγάλη δαπάνη για τις συντάξεις αλλά και το υψηλό χρέος δημιουργούν συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας. Τι ακριβώς συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα;
«Οι ελληνικές αρχές παροτρύνονται να προωθήσουν ιδιωτικά χρηματοδούμενα επικουρικά ταμεία και να λάβουν μέτρα για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τον έλεγχο της εξέλιξης των δαπανών που συνδέονται με τους συνταξιούχους» (συντάξεις, υγεία και περίθαλψη).
Η Ελλάδα δεν είναι το μόνο κράτος που έχει πρόβλημα. Ο φάκελος του ασφαλιστικού ανοίγει συνολικά στην Ε.Ε. Σε ανάλογη θέση βρίσκεται και η Ιταλία, ενώ μικρότεροι κίνδυνοι ανακύπτουν για άλλα 5 κράτη, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Αυστρία και την Πορτογαλία.
Αναμένεται πάντως επικαιροποίηση των εκτιμήσεων και η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι σε αυτές η θέση της Ελλάδας θα είναι καλύτερη, καθώς θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής που δείχνουν μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού από την αναμενόμενη.
Πάντως, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος χρηματοδότησης των συντάξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μεγάλο και δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί παρά μόνο οριακά μετά την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Υψηλότερο
Παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στερώντας πόρους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και επιβαρύνοντας σημαντικά το χρέος.
Υπολογίζεται ότι το κράτος πρέπει έως το 2020 να δίνει επιπλέον ποσό ίσο με το 2,9% του ΑΕΠ (δηλαδή σε σημερινές τιμές 4,35 δισ. ευρώ ετησίως) για την κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων (για συντάξεις και περίθαλψη). Η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών και, σύμφωνα με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, αναμένεται ότι στη συνέχεια θα εκτοξευθεί.
Εκτιμάται ότι το 2050 η δαπάνη για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη θα αυξηθεί στο 13% του τότε Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top