Ο Βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Γιαννάκης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θίγει το θέμα των προσλήψεων εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ από τη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε. ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, καθώς σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα αυξημένης ανεργίας, αποτελεί πρόκληση η πρόσληψη στελεχών με αδιαφανείς διαδικασίες.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ από τη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε»
Κύριε Υπουργέ,
Ο περιφερειακός τύπος της επαρχίας Θηβών βρίθει δημοσιευμάτων και καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Οργάνωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε) έχει πραγματοποιήσει από την έναρξη της λειτουργίας της δεκάδες προσλήψεις στελεχών με διαδικασίες που δεν ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.
Σύμφωνα με τις εν λόγω καταγγελίες μάλιστα, οι προσλήψεις στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, μετά την ισχύ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο οι διαδικασίες του Ν. 2190/1994 (περί ΑΣΕΠ) εφαρμόζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
Επίσης, καταγγέλλεται ότι ο αριθμός των προσλαμβανόμενων στελεχών υπερβαίνει τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.
Επειδή η τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις καταγγελίες αυτές.
Επειδή η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη λειτουργία των Φορέων του Δημοσίου θα πρέπει να αποδεικνύεται εμπράκτως.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
-Είναι νόμιμες οι διαδικασίες πρόσληψης όλων των στελεχών της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. από την ίδρυσή της έως σήμερα;
-Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν προσλήψεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικοί Νόμοι, με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί η νομιμότητα;
-Ποια μέτρα θα πάρετε για να διασφαλίσετε την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (περί ΑΣΕΠ) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους;
(exomatiakaivlepo)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top